147(XXXIV). Zgodnie z zawartą umową i przyjętym Harmonogramem w dniu 15 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska złożyła w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki Sprawozdanie z realizacji XXXIII i XXXIV edycji OWiUB w roku 2020 r. (w ramach realizacji zadania publicznego: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”).

     Zaktualizowane sprawozdanie z zawodów szkolnych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz dane o kwalifikacji na zawody okręgowe są prezentowane w zakładce https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie.

     Jednocześnie Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady ogłosiła Komunikat dot. przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne XXXIV edycji OWiUB https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/rada-naukowa.

     Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 13 stycznia 2021 r. podtrzymało obowiązujące wytyczne dot. organizacji konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce:

     „Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”