Na podstawie pkt. 2.3.4. ust. b) i w związku z pkt. 2.4.2. Regulaminu OWiUB z 2002 roku Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych powołała (w imieniu Komitetu Głównego) w dniu 7 grudnia 2012 r. składy Komitetów Okręgowych Olimpiady na VI kadencję obejmującą lata 2013-2017:
 
 (aktualizacja - sierpień 2017 r.)
I. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Nysie
1. Czarny Antoni (przewodniczący)
2. Pawełek Jolanta (wiceprzewodnicząca)
3. Świetlikowski Ryszard (sekretarz)
      (członkowie)
4. Marynowicz Andrzej
5. Dąbski Józef
6. Romik Zbigniew
 
 
II. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Bydgoszczy
1. Popielewska Magdalena (przewodnicząca)
2. Rosiak Maria (wiceprzewodnicząca)
3. Szerszyńska Elżbieta (sekretarz)
      (członkowie)
4. Wdowiak-Jendrzejczak Marta
5. Jędrzejczyk Łukasz
 
 
III. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Lublinie
1. Kubuj-Bełz Grażyna (przewodnicząca)
2. Popielnicka Marta (wiceprzewodnicząca)
3. Mazurek Tadeusz (sekretarz)
      (członkowie)
4. Ostańska Anna
5. Trochonowicz Maciej
6. Iwanek Marcin
7. Bocheńczyk Wiesław
 
 
IV. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Wieluniu
1. Pastusiak Krystyna (przewodnicząca)
2. Witkowski Wacław (wiceprzewodniczący)
3. Mierniczak Bożena (sekretarz)
      (członkowie)
4. Parkitny Piotr
5. Książek Beata
6. Grzegorek Danuta
 
 
V. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Krakowie
1. Francuz Władysława Maria (przewodnicząca)
2. Radoń Marcin (wiceprzewodniczący, p.o. przewodniczącego)
3. Gąsiorowska Danuta (sekretarz)
      (członkowie)
4. Dębowski Jacek
5. Kusina Anna
6. Potępa Marta
 
 
VI. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Warszawie
1. Popek Mirosława (przewodnicząca)
2. Wojtaś Stanisław (wiceprzewodniczący)
3. Grabska Grażyna (sekretarz)
      (członkowie)
4. Smereczyńska Elżbieta
5. Rodzeń Elżbieta
6. Lulis Sylwia
7. Lulis Michał
8. Mróz Anna
 
 
VII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Rzeszowie
1. Daniel Ryszard (przewodniczący)
2. Miąsik Przemysław (wiceprzewodniczący)
3. Sochacka Dorota (sekretarz)
      (członkowie)
4. Gil Jacek
5. Florczak Teresa
6. Rusinek Barbara
7. Krasoń Joanna
8. Biesiadecki Mirosław
 
 
VIII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Białymstoku
1. Rudzińska Anna (przewodnicząca)
2. Krawczuk Stanisława (wiceprzewodnicząca)
3. Balejko Igor (sekretarz)
      (członkowie)
4. Malczyńska Urszula
5. Kotowski Jerzy
6. Bojarczyk Władysław
7. Worońska Anna
8. Kidrycka Aneta
9. Orzechowski Jacek
 
 
IX. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Gdańsku
1. Jachnik Andrzej (przewodniczący)
2. Śliwińska Maria (wiceprzewodnicząca)
3. Kurałowicz Zygmunt (sekretarz)
      (członkowie)
4. Kulbik Marian
5. Kujawa Marcin
 
 
X. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Bytomiu
1. Hyla Anna (przewodnicząca)
2. Maciejończyk Rudolf (wiceprzewodniczący)
3. Kocur Robert (sekretarz)
      (członkowie)
4. Kawalec Bogdan
5. Kocur Alicja
6. Frycz Jarosław
7. Sternik Milan
8. Maciąg-Sternik Henryka
9. Ostapczyk Marian
 
 
XI. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Zielonej Górze
1. Pabierowski Bogusław (przewodniczący)
2. Ragiel Małgorzata (wiceprzewodnicząca)
3. Weber Halina (sekretarz)
      (członkowie)
4. Eckert Wojciech
5. Jarząbek Leszek
6. Baszczak Bogusław
7. Eljasz Katarzyna
 
 
XII. Komitet Okręgowy OWiUB z siedzibą w Stargardzie 
1. Olesińska Sławomira (przewodnicząca)
2. Ksiąg Edyta (wiceprzewodnicząca)
3. Hofman Jacek (sekretarz)
      (członkowie)
4. Kanarek Zbigniew