Rankingi uczelni:  Perspektywy  QS  Webometrics

cytat2

30-lat
     Powołana w 1987 roku
 
     Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
stanowi kontynuację
 
     organizowanego od 1982 roku w średnich             szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i               Umiejętności Budowlanych
 
     i jest olimpiadą tematyczną związaną z                 dziedziną wiedzy budowlanej.

 
        Cele Olimpiady:

 
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
 
      Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady. W uznaniu dorobku Olimpiady pod auspicjami Uczelni Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyróżnił członków Komitetu Głównego OWiUB medalem upamiętniającym 100-lecie Odnowienia tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.