laureaci 3 pierwszych miejsc

 

 

     wyniki zawodów centralnych

 

XXXV OWiUB      

 

protokół jury

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół 

 

Listy uczestników i szkół zakwalifikowanych do udziału

w zawodach III stopnia (centralnych) XXXV OWiUB.

 Na podstawie § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.4. ust. d), pkt. 4.5. ust. b) i pkt. 4.6.

                 
Finał Centralny
XXXV OWiUB

 

 

 uczestnicy

 

 

 

szkoły

Opole

 

7-9 kwietnia 2022 r. 

 Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXXV OWiUB.
  § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.2.4. ust. d) i  pkt. 4.2.6. - 4.2.9.

 I. okręg południowo-zachodni

 

klasyfikacja uczestników
 
ranking szkół

 

 II. okręg bydgoski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 III. okręg lubelski 

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 IV. okręg centralny

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 V. okręg krakowski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VI. okręg warszawski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VII. okręg rzeszowski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VIII. okręg białostocki

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 IX. okręg gdański

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 X. okręg      śląski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XI. okręg zachodni

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XII. okręg szczeciński

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół