zawody centralne w dniu 16 kwietnia 2021 r.     

 

protokół jury

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół 

 

 

 Listy uczestników i szkół kwalifikujących się do udziału 

 w zawodach III stopnia (centralnych) XXXIV OWiUB 

 Na podstawie § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.4. ust. d), pkt. 4.5. ust. b) i pkt. 4.6.

Finał Centralny
XXXIV OWiUB
 
 
uczestnicy

  

 

szkoły


     W trakcie kwalifikacji przy rozstrzyganiu o kolejności prac ocenionych na taką samą liczbę punktów (44 pkt.) Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych zastosował kryterium dodatkowe dotyczące wartościowania wagi punktowej poszczególnych zadań (rozdz. IV, pkt. 6 wewnętrznego "Regulaminu pracy Jury Olimpiady") w kolejności:

     a) większa liczba zadań oceniona na poziomie maksimum.

     Zgodnie z Regulaminem OWiUB i wcześniej ogłaszanymi możliwościami organizacyjnymi kwalifikacją na zawody centralne zostało objęte 82 miejsca. Zważywszy nadzwyczajne okoliczności organizowania XXXIV edycji w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a mimo to osiągniętą dobrą punktację oraz w trosce o należytą gratyfikację wysiłku najbardziej zaangażowanych uczestników etapu okręgowego Komitet Główny Olimpiady postanowił skorzystać z przysługujących w trakcie roku szkolnego 2020/2021 uprawnień do zmiany Regulaminu OWiUB i przegłosował zapis umożliwiający nadanie jednorazowo tytułów finalisty wszystkim uczestnikom, którzy osiągnęli w eliminacjach próg 40 pkt., ale nie będą mogli dalej uczestniczyć w zawodach z powodu możliwości organizacyjnych - zmiana § 7 pkt. 7.1. ust. b) Regulaminu. Nadanie uprawnień możliwe będzie w terminie zaplanowanego Finału Centralnego XXXIV OWiUB.

 

Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIV OWiUB.

 I. okręg południowo-zachodni
 
klasyfikacja uczestników
 

 

ranking szkół

 

 II. okręg bydgoski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 III. okręg lubelski 
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 IV. okręg centralny
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 V.   okręg krakowski 
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół
 
 VI. okręg warszawski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 VII. okręg rzeszowski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 VIII. okręg białostocki
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 IX. okręg gdański
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 X.  okręg      śląski
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 XI. okręg zachodni
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół

 

 XII. okręg szczeciński
 
klasyfikacja uczestników

 

 

ranking szkół