Harmonogram organizacji zawodów 

 XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

 w roku szkolnym 2023/2024 

 

do 30.06.2023

 Opublikowanie harmonogramu organizacji Olimpiady w następnym roku szkolnym

 

do 29.09.2023

  Opublikowanie projektu (do dyskusji) założeń programowo-organizacyjnych Olimpiady od roku szkolnego 2024/2025

 

do 29.09.2023

  Zgłoszenie do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB deklaracji startu

szkoły w zawodach I stopnia (szkolnych)

 

do 30.11.2023

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody II stopnia (okręgowe)

  

do 22.12.2023

 Kwalifikacja uczestników na zawody okręgowe

  

2.03.2024

 Zawody okręgowe (II stopnia)*

 

do 10 dni po zawodach okręgowych

 Ocena prac uczestników zawodów okręgowych przez Jury Olimpiady

i kwalifikacja na zawody centralne

 

10-12.04.2024

 Zawody centralne (III stopnia)* - Bydgoszcz

 * terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki do 30 czerwca każdego roku (wg Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad)

Harmonogram XXXVII OWiUB w formacie PDF  pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2022/2023

 

do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu

 Opublikowanie harmonogramu i założeń programowo-organizacyjnych

w sprawie organizacji Olimpiady w następnym roku szkolnym

 

18.11.2022

  Narada Komitetu Głównego połączona z konferencją poświęconą dorobkowi 

35-lecia OWiUB 

 

do 30.11.2022

  Zgłoszenie do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB deklaracji startu

szkoły w zawodach i przeprowadzenie zawodów szkolnych (I stopnia)

 

do 22.12.2022

 Kwalifikacja uczestników na zawody okręgowe

  

4.03.2023

 Zawody okręgowe (II stopnia)*

 

do 10 dni po zawodach okręgowych

 Ocena prac uczestników zawodów okręgowych przez Jury Olimpiady

i kwalifikacja na zawody centralne

 

18-21.03.2023

 Narada Komitetu Głównego połączona z konferencją w Fakro - Sponsora Generalnego Olimpiady

 

19-21.04.2023

 Zawody centralne (III stopnia)* - Warszawa

 

* terminy wymagające:

  1. a) uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki do 30 czerwca każdego roku (wg Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad),
  2. b) konsultacji z organizatorami olimpiad w obrębie pokrewnej lub zbliżonej tematyki oraz uzależnione od ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dat ferii zimowych lub międzysemestralnych

Harmonogram XXXVI OWiUB w formacie PDF  pdf 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2021/2022

 

1.9.-22.12.2021

 Etap szkolny XXXV OWiUB, w tym:

 do 30.09.2021 – złożenie przez szkoły do Komitetów Okręgowych Olimpiady deklaracji zorganizowania zawodów szkolnych (w trybie § 3 Regulaminu Olimpiady),

 do 30.11.2021 – zebranie od uczniów oświadczeń o przystąpieniu do Olimpiady i przeprowadzenie zawodów szkolnych (I stopnia),

 do 22.12.2021 – wyłonienie kandydatów na zawody okręgowe

 

8.10.2021

  Narada Komitetu Głównego OWiUB

 

do 17.01.2022

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji i Nauki sprawozdania z realizacji XXXIV i XXXV edycji OWiUB w roku 2021 r.

  

5.03.2022*

 Przeprowadzenie zawodów okręgowych (II stopnia)

 

do 18.03.2022

 Ocena przez Jury Olimpiady prac z zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

7-9.04.2022*

 Przeprowadzenie zawodów centralnych (III stopnia) podczas Finału Centralnego w Opolu

 

do 6.05.2022

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstwu Edukacji i Nauki informacji statystycznej z XXXV OWiUB

 

do 30.06.2022

 Ocena realizacji XXXV edycji OWiUB 

 

* terminy wymagające uzgodnienia z MEiN do 30 czerwca 2021 r.

Harmonogram XXXV OWiUB w formacie PDF  pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2020/2021

 

1.9.-22.12.2020

 Etap szkolny XXXIV OWiUB, w tym:

 do 30.11.2020 – złożenie przez szkoły do Komitetów Okręgowych Olimpiady deklaracji zorganizowania zawodów szkolnych (w trybie § 3 Regulaminu Olimpiady),

 do 15.12.2020* – zebranie od uczniów oświadczeń o przystąpieniu do Olimpiady i przeprowadzenie zawodów szkolnych (I stopnia),

 do 22.12.2020 – wyłonienie kandydatów na zawody okręgowe

 

11-12.12.2020*

   (odwołane)

  Obrady plenarne Komitetu Głównego OWiUB i zespołów stałych

 

do 15.01.2021

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji i Nauki sprawozdania z realizacji XXXIII i XXXIV edycji OWiUB w roku 2020 r.

  

6.03.2021

 Przeprowadzenie zawodów okręgowych (II stopnia)

 

do 19.03.2021

 Ocena przez Jury Olimpiady prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

15-17.04.2021

 Przeprowadzenie zawodów centralnych (III stopnia) podczas Finału Centralnego w Gdańsku

 

do 17.05.2021

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstwu Edukacji i Nauki informacji statystycznej z XXXIV OWiUB

 

do 30.06.2021

 Ocena realizacji XXXIV edycji OWiUB 

 

*  terminy uległy lub mogą ulec zmianie w sytuacji obowiązywania ograniczeń wynikających z ustawowych zasad postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

Harmonogram XXXIV OWiUB w formacie PDF  pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2019/2020

 

25.09.2019

 Zawarcie umowy między Ministrem Edukacji Narodowej a Politechniką Warszawską na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

do 30.09.2019*

  Deklaracja startu w XXXIII OWiUB - zgłoszenie do Komitetów Okregowych Olimpiady udziału szkół w zawodach II stopnia (okręgowych)

 

22.11.2019

  Obrady plenarne Komitetu Głównego OWiUB i zespołów stałych

 

do 30.11.2019

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

  

do 15.01.2020

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXXIII edycji OWiUB w 2019 r.

 

29.02.2020*

 Zawody okręgowe

 

do 13.03.2020

 Ocena przez Jury Olimpiady prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody III stopnia (centralne)

 

2-4.04.2020*

 Zawody centralne podczas Finału Centralnego w Rzeszowie

 

do 4.05.2020

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej oraz imiennej listy finalistów i laureatów XXXIII OWiUB

 

do 30.06.2020

 Ocena realizacji XXXIII edycji OWiUB 

 

* z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zgłoszenia będą przyjmowane do 15.10.2019 r.
* terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej do 30 czerwca 2019 r.

Harmonogram XXXIII OWiUB w formacie PDF  pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2018/2019

 

21.06.2018

 Ogłoszenie założeń programowo-organizacyjnych XXXII OWiUB w roku szkolnym 2018/2019

 

do 28.09.2018

 

Deklaracja startu w XXXII OWiUB - zgłoszenie do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach II stopnia (okręgowych)

 

19.10.2018

 Obrady plenarne Komitetu Głównego OWiUB i zespołów stałych

 

do 30.11.2018

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

  

do 15.01.2019

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXXI i XXXII edycji OWiUB w 2018 r.

 

2.03.2019

 Zawody okręgowe*

 

do 15.03.2019

 Ocena przez Centralne Jury Zawodów prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody III stopnia (centralne)

 

11-13.04.2019

 Zawody centralne podczas Finału Centralnego w Wodzisławiu Śląskim*

 

do 10.05.2019

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej oraz imiennej listy finalistów i laureatów XXXII OWiUB

 

do 30.06.2019

 Ocena realizacji XXXII edycji OWiUB 


* terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej do 30 czerwca 2018 r.

Harmonogram XXXII OWiUB w formacie PDF pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2017/2018

 

20.06.2017

 Ogłoszenie założeń programowo-organizacyjnych XXXI OWiUB w roku szkolnym 2017/2018

  

do 29.09.2017

 

Deklaracja startu w XXXI OWiUB - zgłoszenie do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach II stopnia (okręgowych)

 

do 24.11.2017

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

 

6-9.12.2017

 Plenarne obrady Komitetu Głównego OWiUB podczas konferencji poświęconej 30-leciu Olimpiady – ukonstytuowanie składu Komitetu Głównego na kadencję 2018-2022

 

do 15.01.2018

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXX i XXXI edycji OWiUB w 2017 r.

 

3.03.2018

 Zawody okręgowe*

 

do 16.03.2018

 Ocena przez Centralne Jury Zawodów prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody III stopnia (centralne)

 

12-14.04.2018

 Zawody centralne podczas Finału Centralnego w Zielonej Górze*

 

do 11.05.2018

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej oraz imiennej listy finalistów i laureatów XXXI OWiUB

 

do 30.06.2018

 Ocena realizacji XXXI edycji i ogłoszenie założeń programowo-organizacyjnych OWiUB w roku szkolnym 2018/2019


* terminy uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Harmonogram XXXI OWiUB w formacie PDF pdf 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2016/2017

 

29.09.2016

 Zawarcie umowy między Ministrem Edukacji Narodowej a Politechniką Warszawską na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

do 30.09.2016

 

 Deklaracja startu w XXX OWiUB - wybór przez szkoły Komitetów Okręgowych Olimpiady dla udziału szkół w zawodach II stopnia (okręgowych)

 

 

12.10.2016

 Obrady Prezydium Komitetu Głównego OWiUB – podjęcie decyzji wykonawczych w związku z zawarciem 3-letniej umowy z MEN

 

 

do 30.11.2016

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

 

 

13.01.2017    

(korekta z 1.12.2016)

 Plenarne obrady Komitetu Głównego OWiUB – wytyczne do przygotowania zawodów okręgowych i centralnych w 2017 r. 

 

 

do 15.01.2017

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXX edycji OWiUB w 2016 r. 

 

 

4.03.2017

 Zawody okręgowe*

 

   

do 17.03.2017

 Ocena przez Centralne Jury Zawodów prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

  

 

6-8.04.2017

 Zawody centralne* - Finał Centralny w Białymstoku

 

  

do 8.05.2017

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej oraz imiennej listy finalistów i laureatów XXX OWiUB

 

   

do 30.06.2017

 Ocena realizacji XXX edycji, przekazanie zainteresowanym podmiotom szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzenia zawodów OWiUB w roku szkolnym 2017/2018

 

                       * terminy  uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2015/2016

 

do 30.06.2015

 Ogłoszenie szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzenia zawodów OWiUB w roku szkolnym 2015/2016

 

 

do 30.09.2015

 

Deklaracja startu w XXIX OWiUB - zgłoszenie do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach okręgowych

 

 

23.10.2015

 Posiedzenie Komitetu Głównego  OWiUB – kierunki zmian po 2015 roku

 

 

do 30.11.2015

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

 

 

do 15.01.2016

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji w 2015 r. XXVIII i XXIX OWiUB

 

 

5.03.2016

 Zawody okręgowe*

 

   

do 18.03.2016

 Ocena przez Centralne Jury Zawodów prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

  

 

15-16.04.2016

 Zawody centralne* - Finał Centralny w Ostrzeszowie

 

  

do 16.05.2016

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXIX OWiUB

 

   

do 31.08.2016

 Ocena realizacji XXIX edycji i złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji 3-letniej umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady w latach 2013-2016

 

                       * terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej

                          do 30 czerwca 2015 r.

 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2014/2015

 

do 30.06.2014

 Ogłoszenie szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzenia zawodów OWiUB w roku szkolnym 2014/2015

 

 

do 30.09.2014

 

Deklaracja startu w XXVIII OWiUB - zgłoszenie do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach okręgowych

 

 

październik 2014**

 Narada Kolegium Pełnomocników Komitetu Głównego OWiUB – koordynacja przeprowadzenia trójstopniowych zawodów

 

 

do 30.11.2014

 

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

 

 

grudzień 2014**

 Obrady Rady Naukowej Komitetu Głównego OWiUB – wytyczne do przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne

 

 

do 15.01.2015

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji w 2014 r. XXVII i XXVIII OWiUB

 

 

7.03.2015

 Zawody okręgowe*

 

 

do 19.03.2015**

 Ocena przez Centralne Jury Zawodów prac uczestników zawodów okręgowych i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

 

17-18.04.2015

 Zawody centralne - Finał Centralny w Warszawie*

 

 

do 19.05.2015

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXVIII OWiUB

 

 

do 30.06.2015

 Ocena realizacji XXVIII edycji, przekazanie zainteresowanym podmiotom szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzenia zawodów OWiUB w roku szkolnym 2015/2016

 

                       * terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji

                          Narodowej do 30 czerwca 2014 r.

                     ** dokładne terminy pracy zespołów stałych Komitetu Głównego   

                          OWiUB zostaną ustalone w trakcie roku szkolnego 2014/2015

 

 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2013/2014

 

7.03.–20.09.2013

 Przygotowania   do rozpoczęcia OWiUB w roku szkolnym 2013/2014:

- ogłoszenie przez MEN otwartego konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie   olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (7.03.2013),

- przekazanie przez MEN umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w latach 2013-2016 (20.09.2013)

 

 

20.09.2013

 Opublikowanie przez Politechnikę Warszawską wytycznych w sprawie organizacji Olimpiady (nowy Regulamin), terminów przeprowadzania zawodów i warunków udziału w OWiUB

 

 

do 15.10.2013

 

 Zgłoszenie przez szkoły   udziału w XXVII OWiUB (termin przesunięty z 30 września z uwagi na późne przekazanie przez MEN umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady)

 

 

18.10.2013

 Posiedzenie Komitetu Głównego   OWiUB – rozpoczęcie prac wynikających z wejścia w życie nowego Regulaminu Olimpiady

 

 

do 30.11.2013

 Przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie kandydatów na zawody okręgowe

 

 

do 15.01.2014

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji w 2013 r. XXVII OWiUB

 

 

8.03.2014

 Zawody okręgowe*

 

 

do 20.03.2014

 Kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

 

11-12.04.2014

 Zawody centralne* - Lublin

 

 

do 13.05.2014

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXVII OWiUB

 

 

do 30.06.2014

 Ocena realizacji XXVII edycji, przekazanie  zainteresowanym podmiotom szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzenia zawodów OWiUB w roku szkolnym 2014/2015

 

                    * terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej

                       do 30 czerwca 2013 r.

 

 
 
 
Harmonogram organizacji zawodów
 
XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
w roku szkolnym 2012/2013
 
 

14.04.2012

 Przyjęcie wytycznych w sprawie organizacji Olimpiady, terminów przeprowadzania zawodów i warunków udziału w OWiUB w roku szkolnym 2012/2013 – po zakończeniu Finału Centralnego XXV OWiUB w Bytomiu.

 

 

 

do 31.05.2012

 Przekazanie do szkół informacji o przyjętych wytycznych na XXVI edycję Olimpiady.

 

 

 

do 30.11.2012

 

 

Przeprowadzenie zawodów szkolnych oraz zgłoszenie do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB uczniów na zawody okręgowe (wzór zgłoszenia na stronie http://www.olimpiadabudowlana.pl).

 

 

7.12.2012

 Ostatnieposiedzenie Komitetu Głównego OWiUB w kadencji 2008-2012 – ocena przeprowadzenia zawodów szkolnych,  ukonstytuowanie się nowego składu Komitetu Głównego OWiUB na kadencję 2013-2017.

 

 

 

do 15.01.2013

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji w 2012 r. XXV i XXVI OWiUB.

 

 

2.03.2013

 Zawody okręgowe. *

 

 

8.03.2013

 Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady – ocena przeprowadzenia zawodów okręgowych oraz kwalifikacja uczestników na zawody centralne.

 

 

12-13.04.2013

 Zawody centralne * - Nowy Sącz.


 

 

do 13.05.2013

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXVI OWiUB.

 

                      * terminy wymagające uzgodnienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej

                          do 30 czerwca 2012 r.

 

Harmonogram XXVI OWiUB w formacie PDF pdf

 

 
 
Harmonogram organizacji zawodów
 

 

XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

w roku szkolnym 2011/2012

 

20-21.10.2011

 Oficjalna inauguracja jubileuszowej XXV OWiUB w firmie Henkel Polska Sp. z o.o. w Stąporkowie – posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady

 

 

do 24.10.2011

 Opublikowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji, terminów przeprowadzania i warunków udziału w OWiUB w roku szkolnym 2011/2012 oraz przekazanie informacji do szkół.

 

 

do 22.12.2011

 

Przeprowadzenie zawodów szkolnych oraz zgłoszenie do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB uczniów na zawody okręgowe (wzór zgłoszenia na stronie http://www.olimpiadabudowlana.pl)

 

 

do 15.01.2012

 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji w 2011 r. XXIV i XXV OWiUB.

 

 

3.03.2012

 Zawody okręgowe *

 

 

9.03.2012

 Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady –

ocena przeprowadzenia zawodów szkolnych i okręgowych oraz kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

 

13-14.04.2012

 Zawody centralne * - Bytom

 

 

do 14.05.2012

 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXV OWiUB

 

                          * terminy uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej

 

 

 

Harmonogram XXV OWiUB w formacie PDF pdf

 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów
XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
w roku szkolnym 2010/2011
 
po korekcie z dnia 31.01.2011
 
 
25.08.2010
 Ogłoszenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyników konkursu „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”
 
 
21.10.2010
 Parafowanie umowy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w latach 2010-2013
 
 
26.10.2010
 Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady inaugurujące XXIV OWiUB
 
 
do 29.10.2010
 Opublikowanie i przekazanie do szkół szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji zawodów w roku szkolnym 2010/2011
 
 
do 22.12.2010
 
 
Przeprowadzenie zawodów szkolnych oraz zgłoszenie do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB uczniów na zawody okręgowe (wzór zgłoszenia na stronie http://www.olimpiadabudowlana.pl)
 
 
do 15.01.2011
 Złożenie przez Politechnikę Warszawską w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji XXIV OWiUB w 2010 r.
 
 
5.03.2011
 Zawody okręgowe *
 
 
11.03.2011
 Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady –
ocena przeprowadzenia zawodów szkolnych i okręgowych
oraz kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

 

17-20.03.2011
 Sponsorowane przez FAKRO wyjazdowe posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady – ocena przeprowadzenia zawodów szkolnych i okręgowych, kwalifikacja uczestników na zawody centralne, prezentacja 20-lecia działalności firmy FAKRO w branży budowlanej

 

 
 
15-16.04.2011
 Zawody centralne * - Augustów
 
 
do 16.05.2011
 Przekazanie przez Politechnikę Warszawską Ministerstu Edukacji Narodowej informacji statystycznej i listy laureatów XXIV OWiUB
 

                              * terminy uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej

 

 

 

Harmonogram organizacji zawodów

XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w roku szkolnym 2009/2010

 

24.06.2009

 Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010”

 

8.07.2009

 Politechnika Warszawska składa ofertę na realizację XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

3.09.2009

 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza wyniki konkursu ofert - Politechnice Warszawskiej przyznano organizację olimpiady wiedzy

i umiejętności budowlanych w roku szkolnym 2009/2010

 

11-13.09.2009

 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizuje konferencję poświęconą dalszemu funkcjonowaniu OWiUB

 

21.10.2009

 Minister Edukacji Narodowej i Politechnika Warszawska zawierają umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady wiedzy

i umiejętności budowlanych, zgodnie z ofertą złożoną 8.07.2009 r.

 

do 30.10.2009

 wysłanie do szkół szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji zawodów w roku szkolnym 2009/2010

 

do 18.12.2009

 

 

przeprowadzenie zawodów szkolnych i zgłoszenie uczniów na zawody okręgowe - do wybranych Komitetów Okręgowych OWiUB (wg załączonego wzoru)

 

do 15.01.2010

 złożenie przez  Komitet Główny Olimpiady sprawozdania w Ministerstwie Edukacji Narodowej z realizacji zadania w 2009 r.

 

6.03.2010

 zawody okręgowe *

 

12.03.2010

 posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady - ocena etapu okręgowego i kwalifikacja uczestników na zawody centralne

 

9-10.04.2010

 zawody centralne * - Ostrołęka

 

do 30.07.2010

 złożenie przez  Komitet Główny Olimpiady sprawozdania w Ministerstwie Edukacji Narodowej z realizacji zadania w 2010 r.

 

                          * terminy uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej