Centralne Jury Zawodów jest zespołem stałym Komitetu Głównego OWiUB

(§ 2, pkt. 2.2.7. ust. c) w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

   Centralne Jury Zawodów ocenia prace uczniów zawodów okręgowych (centralne sprawdzanie) i zawodów centralnych, dokonuje zestawień wyników, ustala wyniki i kolejność uczniów i szkół w danej edycji oraz analizuje poziom wiedzy i umiejętności uczestników zawodów w odniesieniu do oczekiwań.

   W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych.

   Regulamin pracy Centralnego Jury Zawodów i formy jej dokumentowania zatwierdza Komitet Główny.

 

Pracami Centralnego Jury Zawodów kieruje Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB,

dr inż. Andrzej Marynowicz  –  Politechnika Opolska w Opolu.

 

Skład osobowy Centralnego Jury Zawodów - aktualna lista: 

l.p. stopień/tytuł, imię  i nazwisko instytucja/organizacja Komitet Główny OWiUB
1 dr inż. Wiktor  Abramek Politechnika Opolska  
2 dr inż. Grzegorz  Bajorek Politechnika Rzeszowska  
3 dr inż. Wiesław  Barn Politechnika Opolska  
4  mgr inż. Wiesław  Bocheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
5 dr inż. Gerard  Bryś Uniwersytet Zielonogórski  
6 dr inż. Lidia  Buda-Ożóg Politechnika Rzeszowska  
7 mgr inż. Mariusz  Czabak Politechnika Opolska  
8 dr inż. Agata  Czarnigowska Politechnika Lubelska  
9  mgr inż. Halina  Darecka emeryt  
10  inż. Józef  Dąbski Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
11 dr inż. Jerzy  Denkiewicz Politechnika Opolska  
12 dr inż. Jacek  Dębowski Politechnika Krakowska  
13 mgr inż. Marek  Frątczak Uniwersytet Zielonogórski  
14 inż. Jarosław  Frycz Pracownia projektowa Infrastruktury Komunikacyjnej  
15 mgr inż. Danuta  Gąsiorowska emeryt  
16 mgr inż. Ireneusz  Górny Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
17 mgr inż. Marcin  Haberecht Politechnika Opolska   
18 dr inż. Anna  Jankowska Politechnika Warszawska Wiceprzewodnicząca KG OWiUB
19 mgr inż. Jerzy  Jawoszek Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
20 dr inż. Marzena  Kłos Politechnika Rzeszowska  
21  mgr inż. Robert  Kocur Politechnika Śląska  
22 dr inż. Alicja  Kocur Politechnika Śląska  
23 dr hab. inż. Marta  Kosior-Kazberuk Politechnika Białostocka  
24 mgr inż. Joanna  Krasoń Politechnika Rzeszowska
25 dr inż. Magdalena  Kruk Politechnika Warszawska Przewodnicząca KG OWiUB
 26 mgr inż. arch. Edyta  Ksiąg Urząd Miasta Szczecin członek KG OWiUB
27  dr inż. Andrzej  Kucharczyk Politechnika Opolska  
28 dr inż. Marcin  Kujawa Politechnika Gdańska  
29 dr hab. inż. Marian  Kulbik Politechnika Gdańska członek KG OWiUB
30  inż. Alicja  Kulczycka emeryt  
31  dr inż. Janusz  Kulpiński Politechnika Rzeszowska  
32 dr hab. inż. Zygmunt  Kurałowicz Politechnika Gdańska  
33 dr inż. arch. Karolina  Kurtz-Orecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
34  mgr inż. Kamil  Kurzyniec Politechnika Krakowska  
35  mgr inż. Anna  Kusina emeryt  
36 dr inż. Małgorzata  Lelusz Politechnika Białostocka członek KG OWiUB
37  mgr inż. Rafał  Leszczyk Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
38  mgr inż. Andrzej  Lewandowski emeryt  
39 prof. ndzw. Lech  Lichołai Politechnika Rzeszowska  
40  mgr inż. Michał  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
41  mgr inż. Roman  Lulis Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa członek KG OWiUB
42  doc. dr inż. Rudolf  Maciejończyk Wyższa Szkoła Techniczna członek KG OWiUB
43  mgr inż. Włodzimierz  Madeła Pracownia projektowa PROJEKT PLUS  
44 dr inż. Tadeusz  Maj Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne członek KG OWiUB
45 dr inż. Przemysław  Miąsik Politechnika Rzeszowska  
46  mgr inż. Jadwiga  Michalska emeryt  
47 prof. dr hab. inż. Czesław  Miedziałowski Politechnika Białostocka  
48 dr inż. Jan  Mizera Politechnika Opolska  
49 dr inż. Łukasz  Mrozik Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
50 dr inż. Anna  Ostańska Politechnika Lubelska  
51  mgr inż. Wiesław  Procheńczyk Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
52 dr hab. inż. Jolanta  Prusiel Politechnika Białostocka członek KG OWiUB
53 dr inż. Marcin  Radoń Politechnika Krakowska członek KG OWiUB
54 dr inż. Piotr  Siwicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
55 dr inż. Agata  Siwińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
56 mgr inż. Agnieszka  Sroka-Burdzińska Politechnika Krakowska  
57  mgr inż. Milan  Sternik EURODROGA  
58 dr inż. Agata  Stolarska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
59  mgr inż. Jerzy  Sylwestrzak Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
60 dr hab. inż. prof. PW Elżbieta  Szmigiera Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
61 dr inż. arch. Boguslaw  Szuba Politechnika Opolska  
62 mgr inż. Aneta  Szymańska-Stachura Politechnika Krakowska  
63  inż. Ryszard  Świetlikowski FALBUD-BETON   
64 dr inż. Marek  Talaga Uniwersytet Zielonogórski  
65 dr inż. Rafał  Tews Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
66 dr inż. Maciej  Trochonowicz Politechnika Lubelska  
67 dr inż. Danuta  Ulańska Politechnika Łódzka  
68 dr inż. Janusz  Urbański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
69 mgr inż. Damian  Wieczorek Politechnika Krakowska  
70 dr inż. Maria  Włodarczyk Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
71 dr hab. inż. prof. PW Piotr  Woyciechowski Politechnika Warszawska członek KG OWiUB
72 dr inż. Agata  Wygocka-Domagałło Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
73 dr inż. Bronisław  Zadwórny Uniwersytet Zielonogórski  
74  mgr inż. Marcin  Zdanowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa