Jury Olimpiady jest zespołem zadaniowym Komitetu Głównego OWiUB 

(§ 2 pkt. 2.2.9. w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

     Zadaniami Jury Olimpiady są: ocenianie prac uczniów zawodów okręgowych i zawodów centralnych, dokonywanie zestawień wyników, ustalanie kolejności zajętych miejsc uczestników i szkół w zawodach, a także analizowanie poziomu wiedzy i umiejętności startujących. W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych.

     Jury Olimpiady składa się z Jury Zawodów Okręgowych oraz Jury Zawodów Centralnych. Jury Zawodów Okręgowych pracuje w Zespołach Sprawdzających powoływanych w poszczególnych Okręgach na wniosek Komitetów Okręgowych. Dodatkowo powołuje się przy Komitecie Głównym Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych, którego celem jest ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych na podstawie wyników z poszczególnych okręgów. Jury Zawodów Centralnych pracuje w czasie trwania zawodów centralnych. Jury Olimpiady pracuje na podstawie zatwierdzonego przez Komitet Główny OWiUB Regulaminu pracy. 

Prace Jury Olimpiady koordynuje Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB ,

dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, profesor uczelni  –  Politechnika Opolska w Opolu.

      Składy osobowe zespołów Jury Olimpiady powołuje Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB przed zawodami każdego etapu Olimpiady. 

 

Zespoły Sprawdzające Jury Zawodów Okręgowych w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

l.p. stopień/tytuł, imię  i nazwisko instytucja/organizacja funkcja w jury
    I.   okręg południowo-zachodni z siedzibą w Nysie  
1

dr inż. Paweł  

  Opałko   Politechnika Opolska  Przewodniczący
2 mgr inż. Marcin    Zdanowicz   Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Nysie  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Andrzej     Kucharczyk  Politechnika Opolska  Sekretarz Organizacyjny
4 mgr inż. Jerzy   Sylwestrzak  PRONABUD  
5 mgr inż. Piotr     Sylwestrzak   PRONABUD  
   II.   okręg bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy   
1 dr inż. Łukasz   Mrozik  Politechnika Bydgoska  Przewodniczący
2                                 dr inż. Dariusz   Buchaniec  Politechnika Bydgoska  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Rafał    Tews  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  Sekretarz Organizacyjny
  III.   okręg lubelski z siedzibą w Lublinie        
1 dr inż. Maciej    Trochonowicz  Politechnika Lubelska  Przewodniczący
2 mgr inż. Teresa    Podgórska  emeryt  Sekretarz Naukowy
3  inż. Henryk    Chrzanowski  Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  Sekretarz Organizacyjny
  IV.   okręg centralny z siedzibą w Wieluniu     
1 dr inż. Tomasz    Waśniewski  Politechnika Łódzka  Przewodniczący
2 mgr inż. Rafał   Leszczyk  Projekt Plus Wieluń  Sekretarz Naukowy
3                      mgr inż. Włodzimierz    Madeła  Projekt Plus Wieluń  Sekretarz Organizacyjny
   V.   okręg krakowski z siedzibą w Krakowie      
1 dr inż. Marcin   Radoń  Politechnika Krakowska  Przewodniczący
2 dr inż. Jacek   Dębowski  Politechnika Krakowska  Sekretarz Naukowy
3 mgr inż. Aneta   Szymańska-Stachura  Studio Konstrukcji Budowlanych  Sekretarz Organizacyjny
4 dr inż. Damian   Wieczorek  Politechnika Krakowska  
5 mgr inż. Kamil   Kurzyniec  AK+Biuro Projektowe-Kamil Kurzyniec  
6 mgr inż. Małgorzata   Rojewska-Warchał  Politechnika Krakowska  
  VI.   okręg warszawski z siedzibą w Warszawie        
1 dr inż. Tadeusz   Maj  emeryt  Przewodniczący
2 dr inż. Janusz   Urbański  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  Sekretarz Naukowy
3 mgr inż. Michał   Lulis  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  Sekretarz Organizacyjny
4 dr inż. Piotr   Siwicki  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
 VII.   okręg rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie      
1 prof. dr hab. inż. Lech    Lichołai  Politechnika Rzeszowska  Przewodniczący
2 dr inż. Janusz   Kulpiński  Politechnika Rzeszowska  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Przemysław   Miąsik  Politechnika Rzeszowska  Sekretarz Organizacyjny
4 prof. PRz dr inż. Marzena   Kłos  Politechnika Rzeszowska  
5 prof. PRz dr inż. Grzegorz   Bajorek  Politechnika Rzeszowska  
6 dr inż. Joanna     Krasoń  Politechnika Rzeszowska  
VIII.   okręg białostocki z siedzibą w Białymstoku       
1 prof. dr hab. inż. Czesław   Miedziałowski  Politechnika Białostocka  Przewodniczący
2 prof. PB dr hab. inż. Jolanta   Prusiel  Politechnika Białostocka  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Małgorzata   Lelusz  Politechnika Białostocka  Sekretarz Organizacyjny
4 prof. PB dr hab. inż. Marta   Kosior-Kazberuk  Politechnika Białostocka  
5 mgr inż. Roman   Lulis  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
  IX.   okręg gdański z siedzibą w Gdańsku        
1 prof. PG dr hab. inż. Zygmunt   Kurałowicz  Politechnika Gdańska  Przewodniczący
2 prof. PG dr hab. inż. Marcin   Kujawa  Politechnika Gdańska  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Łukasz   Smakosz  Politechnika Gdańska  Sekretarz Organizacyjny
   X.   okręg śląski z siedzibą w Bytomiu     
1 dr inż. Piotr   Szczepaniak  Politechnika Śląska  Przewodniczący
2 mgr inż. Milan   Sternik  Eurodroga Gliwice  Sekretarz Naukowy
3 mgr inż. Robert   Kocur  Politechnika Śląska  Sekretarz Organizacyjny
  XI.   okręg zachodni z siedzibą w Zielonej Górze       
1 dr inż. Paweł   Urbański  Uniwersytet Zielonogórski  Przewodniczący
2 dr inż. Anna    Kucharczyk-Biedniak  Uniwersytet Zielonogórski  Sekretarz Naukowy
3 dr inż. Krystyna   Urbańska  Uniwersytet Zielonogórski  Sekretarz Organizacyjny
 4   dr inż. Paweł    Błażejewski  Uniwersytet Zielonogórski  
 XII.   okręg szczeciński z siedzibą w Stargardzie     
1 dr inż. arch. Karolina   Kurtz-Orecka   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  Przewodnicząca
2 dr inż. Agata   Stolarska  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  Sekretarz Naukowy
3 mgr inż. Bartosz   Muszyński  Pracownia Projektowa OpenARCH Stargard  Sekretarz Organizacyjny