Zgodnie z Regulaminem OWiUB i Harmonogramem XXXVII edycji w roku szkolnym 2023/2024 dokumentami startu w zawodach są:

 

   1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB oraz informacją o przetwarzaniu i przepływie danych osobowych uczestniczących w zawodach.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      2. Deklaracja startu szkoły w zawodach XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      3. Zgłoszenie listy kandydatów do zawodów okręgowych. 

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

 

       Oryginały powyższych dokumentów Komitet Szkolny OWiUB przekazuje do wybranego Komitetu Okręgowego Olimpiady w trybie i terminie uzgodnionymi z Pełnomocnikiem Komitetu Głównego OWiUB w okręgu.

       

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.