Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po 30 latach Bydgoszcz ponownie gości uczestników zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - poprzedni VII Finał Centralny 26-27 marca 1994 r.

 

 

 

 

 

Organizatorzy

 

 

  

 

 

Bądź na bieżąco... 

 

https://owiub.zsb.bydgoszcz.pl

 

 

100 % frekwencja uczestników w Finale Centralnym  w Bydgoszczy!

 

Trochę historii ...

 

Tematy
zawodów w Bydgoszczy
VII edycja - 1994

zawody centralne cz. A
zawody centralne cz. B

 
  

Spotkania organizacyjne

Zawody finałowe

Wręczenie wyróżnień

 ABC uczestników XXXVII Finału Centralnego w Bydgoszczy.  

Uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne XXXVII edycji Olimpiady to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 43 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali od 48 pkt. wzwyż oraz 2 dwóch najlepszych reprezentantów szkoły gospodarza zawodów niezależnie od ogólnych zasad kwalifikacyjnych – razem 81 uczniów zgodnie Regulaminem Olimpiady i postanowieniami Komitetu Głównego OWiUB (w tym uwzględniającymi jedno odwołanie od wyników zawodów okręgowych).
 • 78 uczestników spośród 81 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący do nadania tytułu finalisty OWiUB.
 • 40 uczestników to uczniowie klas V, 25 – uczniowie klas IV,  12 – uczniowie klas III i 4 – uczniowie klas II.
 • 33 uczestników posiada nadane w poprzedniej edycji tytuły laureata. W gronie tegorocznych uczestników jest 4 laureatów i jedna laureatka z podwójnymi tytułami (sprzed 1 i 2 lat), w tym dwoje uczniów obecnych IV klas oraz – 2 laureatów i jedna laureatka z tytułami laureata sprzed 1 roku i tytułami finalisty sprzed 2 lat, w tym jedna uczennica obecnej IV klasy.
 • 14 uczestniczek reprezentujących 14 szkół z 8 okręgów.
 • 1 szkoła reprezentowana jest przez 9 uczestników, 3 szkoły – przez 5 uczestników, 1 szkoła – przez 4 uczestników, 2 szkoły – przez 3 uczestników, 12 szkół (w tym gospodarz zawodów) – przez 2 uczestników i 23 szkoły – przez 1 uczestnika.
 • 29 szkół spośród 42 w tegorocznym finale zakwalifikowanych było do zawodów centralnych w poprzedniej edycji.
 • 12 reprezentantów – okręgu zachodniego (XI.)
 • po 11 reprezentantów – okręgów: południowo-zachodniego (I.) i krakowskiego (V.)
 • 10 reprezentantów – okręgu rzeszowskiego (VII.)
 • 9 reprezentantów – okręgu warszawskiego (VI.)                          
 • 8 reprezentantów – okręgu śląskiego (X.)
 • 5 reprezentantów – okręgu bydgoskiego (II.)
 • po 3 reprezentantów – okręgów: lubelskiego (III.), centralnego (IV.), białostockiego (VIII.), gdańskiego (IX.) i szczecińskiego (XII.)
 • 15 uczniów i 9 szkół z woj. małopolskiego
 • 6 uczniów i 4 szkoły z woj. wielkopolskiego
 • 10 uczniów i 2 szkoły z woj. lubuskiego
 • 6 uczniów i 2 szkoły z woj. mazowieckiego
 • 8 uczniów i 3 szkoły z woj. opolskiego
 • 9 uczniów i 4 szkoły z woj. śląskiego
 • 3 uczniów i 1 szkoła z woj. dolnośląskiego
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. lubelskiego
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego
 • 4 uczniów i 3 szkoły z woj. łódzkiego
 • 6 uczniów i 5 szkół z woj. podkarpackiego
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. zachodnio-pomorskiego
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. warmińsko-mazurskiego
 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. pomorskiego
 • województwo świętokrzyskie nie jest reprezentowane w Finale Centralnym  XXXVII OWiUB 

 

***********************************************************************************************

Stolica Polski w 2023 r. już po raz trzeci w historii gości uczestników zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - poprzednio w Warszawie VIII Finał Centralny w 1995 r. i XXVIII Finał Centralny w 2015 r.

Finał Centralny
XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
w dniach 19-21 kwietnia 2023 r.
 
 Echa Finału 
 
 
 
 spotkanie organizatorów z opiekunami 
 
 
 panel dyskusyjny poświęcony współpracy między pracodawcami i edukacją 
 
 uroczystość ogłoszenia wyników 
 
 
  Współorganizatorzy 

Politechnika Warszawska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

                                                                                                                                           

 

 Patronaty 

11 stycznia 2023 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem „Finał Centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowalnych” 

13 lipca 2022 r. trójstopniowe zawody XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii

30 listopada 2011 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem zawodowym ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

Przyjazd i wyjazd uczestników Finału Centralnego

     Zakwalifikowani na zawody centralne, ich opiekunowie, szkoły i zaproszeni goście powinni z wyprzedzeniem planować pobyt w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia br. Na życzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii tegoroczny Finał rozpoczyna się w środę (o jeden dzień wcześniej od stosowanych praktyk w dotychczasowych schematach organizacyjnych).

     Zasadniczym punktem kwaterunkowym będzie Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA (ul. Myśliwiecka 9), w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego Legii Warszawa. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00. Pierwszy świadczony przez organizatorów posiłek to kolacja w miejscu zakwaterowania w dniu 19 kwietnia br. od godz. 17.00. Dodatkowo chcemy poinformować o utrudnieniach komunikacyjnych wynikających z przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Za gospodarzami obiektu podajemy:

     Dojście oraz dojazd do WCSM Agrykola są ograniczone. Parkowanie na terenie naszego obiektu jest niemożliwe z uwagi na brak możliwości korzystania z wjazdu. Najbliższe miejsca parkingowe dostosowane dla autokarów bądź busów znajdują się przy Torwarze lub w okolicach Łazienek. Istnieje również możliwość pozostawienia auta na Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6A.

     Uczestnikom, którzy zdecydują się na przyjazd własnym transportem organizatorzy mogą zapewnić bezpłatny parking podczas Finału jedynie przed gmachem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Aleja Armii Ludowej 16), pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia parkowania - najpóźniej do 12 kwietnia br. i podania rodzaju pojazdu wraz z nr rejestracyjnym.

     Zakończenie Finału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (Plac Trzech Krzyży 3/5) jest planowane w piątek w godz. 9.00. - 11.30. Po uroczystości catering w gmachu ministerstwa. Brak możliwości skorzystania z parkingu MRiT. Doba hotelowa w miejscu zakwaterowania kończy się o godz. 12.00. Więc, praktycznie po śniadaniu przed udaniem się na zakończenie do ministerstwa, należało będzie opuścić miejsce pobytu.

 

 Ramowy program XXXVI Finału Centralnego 

 

19.04. 2023 r. (środa)

od 14.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników (uczniowie i opiekunowie): Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA (WCSMA), ul. Myśliwiecka 9 lub Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście (OSiRDŚ), ul. Polna 7a (w OSiRDŚ zakwaterowanie opiekunów i uczniów z ZS Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz z ZST w Wodzisławiu Śląskim, pozostali uczestnicy zakwaterowanie w WCSMA)

od 17.00 – kolacja uczestników w WCSMA

18.00 – 18.30 – przejazd opiekunów (z miejsca zakwaterowania) do Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych (ZSA-BiL), ul. Przyrynek 9

18.30 - 20.00 – spotkanie organizatorów z opiekunami w ZSA-BiL

 

20.04.2023 r. (czwartek)

6.30 - 7.30 – śniadanie w miejscach zakwaterowania (WCSMA, OSiRDŚ)

7.45 – wyjazd spod WCSMA na Politechnikę Warszawską (PW), Plac Politechniki 1 (Mała Aula)

8.15 – losowanie i zajmowanie miejsc przez uczestników

8.30 – uroczystość otwarcia zawodów centralnych XXXVI OWiUB

9.00 – 11.00  I część zawodów

11.00 – 11.30 przerwa w zawodach (drugie śniadanie dla uczestników)

11.30 – 13.00  II część zawodów

13.00 – 13.30  przerwa w zawodach

13.30 – 15.00  III część zawodów

od 9.30 – panel dyskusyjny z udziałem opiekunów, organizatorów i sponsorów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW), Aleja Armii Ludowej 16 (sala nr 407)

14.00 – 16.00 – obiad dla organizatorów, opiekunów i uczniów, Stołówka Centralna Politechniki Warszawskiej (SC PW), ul. Rektorska 2

16.00 – wyjazd spod PW uczniów, opiekunów i organizatorów do Wilanowa – trasą budowy linii tramwajowej, zwiedzanie z przewodnikiem Świątyni Opatrzności Bożej (ŚOB), ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 1

18.00 – przyjazd do siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), ul. Kujawska 1, panel dyskusyjny z udziałem kierownictwa PIIB, catering

 

21.04.2023 r. (piątek)

6.30 - 7.30 – śniadanie w miejscach zakwaterowania (OSiRDŚ, WCSMA)

7.45 – wyjazd z miejsc zakwaterowania (OSiRDŚ, WCSMA) do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), Plac Trzech Krzyży 3/5

9.00 – 11.30 uroczystość zakończenie Finału Centralnego XXXVI OWiUB (Sala Pod Kopułą w MRiT)   – wspólne zdjęcie, ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie wyróżnień, wystąpienia gości

11.30 – catering w MRiT

 Kliknij  mapka z Legendą Obiektów 

 

 ABC uczestników XXXVI Finału Centralnego w Warszawie  

Uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne XXXVI edycji Olimpiady to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 42 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali od 48 pkt. wzwyż oraz 2 najlepszych reprezentantów szkoły współgospodarza zawodów niezależnie od ogólnych zasad kwalifikacyjnych – razem 80 uczniów zgodnie Regulaminem Olimpiady i postanowieniem Komitetu Głównego OWiUB z dnia 18.11.2022 r.
 • 78 uczestników spośród 80 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący do nadania tytułu finalisty OWiUB.
 • 67 uczestników to uczniowie klas IV, 11 – uczniowie klas III i 2 – uczniowie klas II.
 • 14 uczestników posiada nadane w poprzedniej edycji tytuły laureata, a kolejnych 11 – tytuły finalisty. W gronie ubiegłorocznych laureatów i finalistów jest 1 laureat i 2 finalistów sprzed 2 lat.
 • 18 uczestniczek reprezentujących 17 szkół z 10 okręgów.
 • 1 szkoła reprezentowana jest przez 8 uczestników, 1 szkoła – przez 7 uczestników, 3 szkoły (w tym gospodarz zawodów) – przez 5 uczestników, 1 szkoła – przez 4 uczestników, 1 szkoła – przez 3 uczestników, 11 szkół – przez 2 uczestników i 21 szkół – przez 1 uczestnika.
 • 23 szkoły spośród 39 w tegorocznym finale zakwalifikowanych było do zawodów centralnych w poprzedniej edycji.
 • 15 reprezentantów – okręgu krakowskiego (V.),
 • 14 reprezentantów – okręgu zachodniego (XI.),
 • 12 reprezentantów – okręgu południowo-zachodniego (I.),
 • 7 reprezentantów – okręgu bydgoskiego (II.),
 • po 6 reprezentantów okręgów: warszawskiego (VI.) i rzeszowskiego (VII.)
 • po 3 reprezentantów – okręgów: lubelskiego (III.), centralnego (IV.), okręgu białostockiego (VIII.), okręgu gdańskiego (IX.), okręgu śląskiego (X.) i szczecińskiego (XII.)
 • 19 uczniów i 8 szkół z woj. małopolskiego,
 • 12 uczniów i 5 szkół z woj. wielkopolskiego,
 • 8 uczniów i 2 szkoły z woj. lubuskiego,
 • 7 uczniów i 2 szkoły z woj. mazowieckiego,
 • 7 uczniów i 2 szkoły z woj. opolskiego,
 • 5 uczniów i 3 szkoły z woj. śląskiego,
 • 4 uczniów i 3 szkoły z woj. dolnośląskiego,
 • 3 uczniów i 3 szkoły z woj. lubelskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. łódzkiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. podkarpackiego,
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. zachodnio-pomorskiego,
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. warmińsko-mazurskiego,
 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. pomorskiego,
 • województwo świętokrzyskie nie jest reprezentowane w Finale Centralnym  XXXVI OWiUB. 

 

***********************************************************************************************

Na miejsce jubileuszowego XXXV Finału Centralnego OWiUB wybrano Opole, kierując się wieloletnim zaangażowaniem okręgu południowo-zachodniego  w przygotowaniach i doskonaleniu zawodów na szczeblu okręgowym, a także sukcesem w organizacji Finału XII edycji w 1999 r.

 
Gospodarze Finału Centralnego
XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
                      https://gzowski.opole.pl                                                              http://www.po.opole.pl
  

 

Transmisja z uroczystości zakończenia Finału Centralnego XXXV OWiUB

w ZSTiO w Opolu w dniu 9 kwietnia 2022 r. 

https://youtu.be/BktQ7zhIhr0

 

linki do GALERII FOTO

Politechnika Opolska

https://po.edu.pl/galeria-zdjec/xxxv-olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych-8-kwietnia-2022-r/

https://edysk.po.edu.pl/index.php/s/DX3q8ik4qxygBqp

https://edysk.po.edu.pl/index.php/s/kmHCFMt4nJrHDeb

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu

https://edysk.po.edu.pl/index.php/s/EWpBtefd2PNLCpY

GALERIE FOTO

Andrzej Oniszczuk - Komitet Główny OWiUB

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu

 Ramowy program XXXV Finału Centralnego 

7.04. 2022 r. (czwartek):

 • przyjazd i zakwaterowanie uczestników Olimpiady: Bursa Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. Edmunda  Osmańczyka 20 (od godziny 16.00),
 • 17.00 – 18.30 obiadokolacja w miejscu zakwaterowania,
 • 18.00 – 20.00 spotkanie organizacyjne z opiekunami: Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Katowicka 48.

8.04.2022 r. (piątek):

 • 6.30 – 7.30 śniadanie,
 • 8.00 wyjazd spod Bursy na Politechnikę Opolską Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76,
 • 8.15 losowanie miejsc,
 • 8.40 uroczyste rozpoczęcie Finału Centralnego XXXV OWiUB,
 • 9.00 – 11.00  I część zawodów,
 • 11.30 – 13.00  II część zawodów,
 • 13.30 – 15.00  III część zawodów.

W przerwach zawodów poczęstunek.

W trakcie zawodów dla młodzieży wyjazd opiekunów do Cementowni Górażdże.

Po zakończeniu zawodów obiadokolacja i program towarzyszący.

9.04.2022 r. (sobota):

 • 7.00 – 8.00 śniadanie,
 • 8.15 wyjazd do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Józefa Hallera 6,
 • 9.00 – 11.30 uroczyste zakończenie zawodów Olimpiady: wręczenie nagród, wystąpienia gości, podsumowanie XXXV OWiUB,                              
 • 11.30 poczęstunek.

 

 ABC uczestników jubileuszowego XXXV Finału Centralnego OWiUB.  

Uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne w Opolu w dniach 7-9 kwietnia 2022 r. to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 52 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali od 42,5 pkt. wzwyż oraz 2 dwóch najlepszych reprezentantów szkoły gospodarza zawodów niezależnie od ogólnych zasad kwalifikacyjnych – razem 90 uczniów zgodnie Regulaminem Olimpiady i postanowieniem Komitetu Głównego OWiUB z 8.10.2021 r.
 • 84 uczestników spośród 90 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący do nadania tytułu finalisty OWiUB.
 • 44 uczniów z klas IV, 42 – uczniowie klas III i 4 – uczniowie klas II.
 • 13 uczestników posiadających nadane w poprzedniej edycji tytuły laureata, a kolejnych 9 – tytuły finalisty. W gronie laureatów jest 2 finalistów sprzed 2 lat.
 • 22 uczestniczki reprezentujące 15 szkół z 9 okręgów.
 • 2 szkoły reprezentowane są przez 10 uczestników, 1 szkoła – przez 7 uczestników (gospodarz zawodów), 1 szkoła – przez 6 uczestników, 2 szkoły – przez 5 uczestników, 4 szkoły – przez 3 uczestników, 8 szkół – przez 2 uczestników i 19 szkół – przez 1 uczestnika.
 • 25 szkół spośród 37 w tegorocznym finale, które były zakwalifikowane do zawodów centralnych w poprzedniej edycji.
 • 23 reprezentantów – okręgu zachodniego (XI.),
 • 11 reprezentantów – okręgu bydgoskiego (II.),
 • 10 reprezentantów – okręgu warszawskiego (VI.),
 • 9  reprezentantów – okręgu południowo-zachodniego (I.),
 • 8 reprezentantów – okręgu krakowskiego (V.),
 • 7 reprezentantów – okręgu rzeszowskiego (VII.)
 • 6 reprezentantów – okręgu śląskiego (X.),
 • 4 reprezentantów – okręgu białostockiego (VIII.)
 • po 3 reprezentantów – okręgów lubelskiego (III.), centralnego (IV.), okręgu gdańskiego (IX.) i szczecińskiego (XII.)
 • 17 uczniów i 5 szkół z woj. wielkopolskiego,
 • 11 uczniów i 4 szkoły z woj. małopolskiego,
 • 10 uczniów i 1 szkoła z woj. lubuskiego,
 • 9 uczniów i 2 szkoły z woj. opolskiego,
 • 8 uczniów i 3 szkoły z woj. mazowieckiego,
 • 7 uczniów i 3 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego,
 • 6 uczniów i 4 szkoły z woj. śląskiego,
 • 4 uczniów i 2 szkoły z woj. podkarpackiego,
 • 4 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego,
 • 3 uczniów i 3 szkoły z woj. zachodnio-pomorskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. lubelskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. warmińsko-mazurskiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. łódzkiego,
 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. dolnośląskiego,
 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. pomorskiego,
 • województwo świętokrzyskie nie jest reprezentowane w Finale Centralnym  XXXV OWiUB.
************************************************************************************

Kierując się najlepszymi tradycjami organizacji finałów (XVII FC Gdańsk 2004) oraz celem podniesienia prestiżu i zwiększenia zainteresowania młodzieży w regionie pomorskim pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych Komitet Główny Olimpiady przyjął akces organizacji Finału Centralnego OWiUB w Gdańsku w 2021 r.

http://psb.edu.gdansk.pl

Krótka relacja z Finału XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w PSB w Gdańsku w dniach 16-17 kwietnia 2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=fMuxlOLN2LU  

TRANSMISJA WYDARZENIA

https://youtu.be/H_BTndnDxTM

https://www.facebook.com/PSB.Gdansk.Wrzeszcz/live/ 

 GALERIE FOTO

Dominik Paszliński - portal Miasta Gdańska

https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Final_Centralny_XXXIV_Olimpiady_Wiedzy_i_Umiejetnosci_Budowlanych,c,8974

Robert Wroński - Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku

https://drive.google.com/drive/folders/1293uCOnPTWtTaB0qHT7jDZFOcKJuw1Ot?usp=sharing 

Mirosława Popek/Andrzej Oniszczuk - Komitet Główny OWiUB

poniżej (za podziękowaniami)

  

Dziękujemy twórcom

zakończonego sukcesem Finału Centralnego

 

– Szanowni Państwo, to co się dzisiaj wydarzyło jest efektem przygotowania wielu miesięcy – mówiła podczas uroczystego zakończenia w imieniu organizatorów Renata Wypasek, Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. Mariana Osińskiego w Gdańsku. – Nigdy nie wiedzieliśmy do końca, czy ta Olimpiada się odbędzie. W ubiegłym roku miałam być na Finale Olimpiady w Rzeszowie i przyglądać się, jak później zrobimy to w Gdańsku. Niestety nie było tej możliwości z powodu odwołania zawodów … . – Gdyby nie nasi lokalni sponsorzy, gdyby nie dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i gdyby nie Sponsorzy Generalni, którzy stale sponsorują Olimpiadę, nie byłoby możliwości żebyście Państwo byli zakwaterowani w jednoosobowych pokojach w hotelu … .

    Zawody centralne i uroczyste zakończenie Finału zostały przeprowadzone w trybie stacjonarnym, były na żywo relacjonowane w mediach społecznościowych, a ich organizacja spotkała się z uznaniem i wysoką oceną w środowisku edukacji zawodowej.

    Politechnika Warszawska – organizator Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych składa podziękowanie za zaangażowanie podczas przygotowania i przeprowadzenia Finału Centralnego XXXIV edycji Olimpiady w dniach 15-17 kwietnia 2021 r. w Gdańsku instytucjom i organizacjom, które wsparły organizatorów i nadały rangę wydarzeniu w osobach:

GOSPODARZE

DYREKTOR Renata Wypasek i pracownicy Państwowych Szkół Budownictwa im. Mariana Osińskiego, a w szczególności:

WICEDYREKTOR Maria Śliwińska

WICEDYREKTOR Michał Stankiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH Jacek Szmyt

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Magdalena Pytka-Leśniak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW Wojciech Pionke          

SEKRETARIAT Dyrektora PSB Katarzyna Janaszek

PEDAGOG Anna Wojcicka

PREZES Stowarzyszenia Innowacyjnej Edukacji Zawodowej „SIEZ”, KIEROWNIK WARSZTATÓW PSB Ryszard Oleńczuk

HONOROWI PATRONI

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Zastępczyni Prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Prodziekan ds. Współpracy i Promocji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG

ZAWODOWY PATRONAT

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis

PRZEDSTAWICIEL SPONSORÓW GENERALNYCH OLIMPIADY

Zbigniew Pilch – Stowarzyszenie Producentów Cementu

GŁÓWNI PARTNERZY/SPONSORZY FINAŁU CENTRALNEGO OWiUB

Wiceprezes Zarządu INPRO S.A. Krzysztof Maraszek

Dyrektor ds. Produktów Geberit Sp. z o. o. Adam Pillich 

 

GALERIE FOTO

Mirosława Popek, Andrzej Oniszczuk - Komitet Główny OWiUB

  

 Ramowy program XXXIV Finału Centralnego 

 z korektami w trosce o bezpieczeństwo uczestników 

 

15 kwietnia 2021 (czwartek)

 • od godz. 14.00 - zakwaterowanie opiekunów, uczestników oraz kierowców w jednoosobowych pokojach w Hotelu FOCUS PREMIUM, ul. Nad Stawem 5, 80-454 Gdańsk (przy Galerii Metropolia, przystanek SKM, PKP Gdańsk -Wrzeszcz)
 • 17.00 – 19.00 - obiadokolacja serwowana do pokoi
 • 20.00 – 21.00 - spotkanie organizatorów z opiekunami w sali konferencyjnej hotelu 

 

16 kwietnia 2021 (piątek)

 • 6.30 – 7.30 - śniadanie serwowane do pokoi
 • 8.00 - losowanie miejsc przed salą gimnastyczną w PSB w trzech punktach, wejścia A, B, C
 • 8.40 - uroczyste rozpoczęcie Finału Centralnego - przywitanie uczestników i opiekunów:
 • Renata Wypasek dyrektor PSB,
 • Monika Chabior -Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
 • dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 • dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, prof. PO – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUB, przewodniczący Jury Zawodów Centralnych,
 • Andrzej Oniszczuk - wiceprzewodniczący Komitetu Głównego, Kierownik Organizacyjny OWiUB
 • 9.00 – 11.00 - część A zawodów
 • 11.00 – 11.30 - drugie śniadanie (usługa cateringowa na wynos)
 • 11.30 – 13.00 - część B zawodów
 • 13.00 – 13.30 - przerwa (usługa cateringowa na wynos)
 • 13.30 – 15.00 - część C zawodów
 • 17.00 – 19.00 - obiadokolacja w hotelu serwowana do pokoi

 

17 kwietnia 2021 (sobota)

 • 7.00 – 8.00 - śniadanie serwowane do pokoi
 • 9.00 – 11.00 – ogłoszenie wyników zawodów, uroczyste zakończenie Finału Centralnego XXXIV OWiUB, wystąpienia online następujących osób:
 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Pomorski Kurator Oświaty
 • Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Prezydent Pracodawców Pomorza
 • 11.00 – 12.00 - usługa cateringowa serwowana na wynos i suchy prowiant na drogę
 • 12.00 –15.00 - konferencja online „W poszukiwaniu wartości. Rzecz o profesorze Marianie Osińskim – patronie Państwowych Szkół Budownictwa”

W imieniu gospodarzy szczegółowych informacji udzielają: Renata Wypasek - 517 778 768, Anna Wojcicka 668 224 022, Katarzyna Janaszek 513 022 331

Program Finału Centralnego został opracowany przy założeniu, że sytuacja pandemiczna w kraju po 11 kwietnia br. będzie co najmniej nie gorsza od występującej przed tą datą, a uwarunkowania prawne nadal będą pozwalały na organizację zawodów olimpiady. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany programu wydarzenia ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa, jednak dołożą wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo i dezynfekcję podczas noclegów, posiłków oraz w miejscu odbywania się zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami reżimu sanitarnego. 

 

ABC uczestników XXXIV Finału Centralnego

Uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne XXXIV edycji Olimpiady w Gdańsku to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 44 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali 44 i więcej pkt.
 • 78 uczestników spośród 82 zakwalifikowanych oraz kolejnych 32 uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący do nadania tytułu finalisty OWiUB. Finaliści z wynikami 40-44 pkt. w kolejności lokat wg krajowej punktacji w zawodach okręgowych tworzyli listę rezerwową uczestników zawodów centralnych. W związku z rezygnacją jednego uczestnika z powodu sytuacji pandemicznej na zawody centralne został zakwalifikowany pierwszy finalista z listy rezerwowej Kliknij więcej 
 • 46 uczestników to uczniowie klas IV, 31 – uczniowie klas III i 5 – uczniowie klas II.
 • 22 uczniów posiada nadane w poprzedniej edycji tytuły finalisty OWiUB.
 • 23 uczestniczki reprezentujące 17 szkół z 10 okręgów. Niezmiennie czekamy na pierwsze w historii OWiUB zwycięstwo dziewczyny w Finale Centralnym.
 • 1 szkoła reprezentowana jest przez 9 uczestników, 1 szkoła – przez 7 uczestników, 2 szkoły – przez 5 uczestników, 1 szkoła – przez 4 uczestników, 4 szkoły – przez 3 uczestników, 12 szkół – przez 2 uczestników i 18 szkół – przez 1 uczestnika.
 • 25 szkół spośród 38 w tegorocznym finale zakwalifikowanych było do zawodów centralnych w poprzedniej edycji.
 • 18 reprezentantów okręgu krakowskiego (V.),
 • 10 reprezentantów – okręgu warszawskiego (VI.),
 • 9 reprezentantów – okręgu śląskiego (X.),
 • 8  reprezentantów – okręgów południowo-zachodniego (I.),
 • po 7 reprezentantów – okręgów bydgoskiego (II.) i zachodniego (XI.),
 • 6 reprezentantów – okręgu rzeszowskiego (VII.)
 • 5 reprezentantów – okręgu gdańskiego (IX.)
 • po 3 reprezentantów – okręgów lubelskiego (III.), centralnego (IV.), białostockiego (VIII.) i szczecińskiego (XII.)
 • 23 uczniów i 9 szkół z woj. małopolskiego,
 • 11 uczniów i 5 szkół z woj. śląskiego,
 • 9 uczniów i 2 szkoły z woj. mazowieckiego,
 • 8 uczniów i 3 szkoły z woj. opolskiego,
 • 5 uczniów i 3 szkoły z woj. wielkopolskiego,
 • 5 uczniów i 1 szkoła z woj. lubuskiego,
 • 4 uczniów i 2 szkoły z woj. pomorskiego,
 • 3 uczniów i 3 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. lubelskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego,
 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. zachodnio-pomorskiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. warmińsko-mazurskiego,
 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. łódzkiego,
 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. podkarpackiego,
 • województwa dolnośląskie i świętokrzyskie wcale nie są reprezentowane w Finale Centralnym  XXXIV OWiUB. 

 https://youtu.be/fMuxlOLN2LU 

https://www.youtube.com/watch?v=fMuxlOLN2LU 

************************************************************************************

      PUCHARY I WYRÓŻNIENIA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

      WARSZAWA

 

 W dniu 18 czerwca 2020 r. miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom (uczniom, ich opiekunom i szkołom) etapu okręgowego w Warszawie. Jednocześnie stołeczny Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego został uhonorowany Pucharem Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla najlepszej szkoły w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Szkoła uzyskanie I miejsca w rankingu spośród 38 szkół zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) poprzedziła wygraniem zawodów w okręgu warszawskim i zakwalifikowaniem aż 9 uczestników do grona 82 tegorocznych finalistów. Wręczenia Pucharu dokonał Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Komitetu Głównego OWiUB Roman Lulis.

O nadzwyczajnym trybie XXXIII OWiUB także na łamach Dwumiesięcznika Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa "Inżynier Mazowsza" Nr 3(85), maj/czerwiec 2020. Czytaj więcej

      RZESZÓW

 

Staraniem gospodarzy z Rzeszowa na czele z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego, Tadeuszem Bajdą zwycięzcy etapu okręgowego (uczniowie, ich opiekunowie i szkoły) otrzymali  w dniu 24 kwietnia 2020 r. nagrody, puchary i wyróżnienia, a wszystkim finalistom zakwalifikowanym na zawody centralne przekazano okolicznościowe dyplomy i upominki w postaci materiałów promocyjnych.

 

border=

   

     POKŁOSIE  DECYZJI  MEN

   Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) uchwalił Aneks do Regulaminu OWiUB zawierający zmiany obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020. Treść zmian została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu mailowym. Aneks opublikowano w zakładce „Regulamin OWiUB”.

     Powyższe rozstrzygnięcia dają podstawę do wydania zaświadczeń o przyznaniu tytułu finalisty w XXXIII edycji OWiUB. Organizatorzy przygotowywanego Finału Centralnego w Rzeszowie postanowili równolegle z zaświadczeniami przyznać Dyplomy Finalisty (wg wzoru poniżej). Zaświadczenia i dyplomy w pakietach z innymi materiałami zostały wysłane przesyłkami kurierskimi z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie do wszystkich szkół zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady. Dodatkowo postanowiliśmy sporządzić Ranking szkół zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych), który powstał na podstawie Listy końcowej wyników dwustopniowych zawodów XXXIII OWiUB (publikacja w zakładce „Wyniki XXXIII OWiUB”). Szkoły z lokatami 1 – 12 w Rankingu (100 i więcej pkt.) zostały wyróżnione dyplomami od organizatorów.

border=

   

     KOLEJNE  INFORMACJE  Z  MINISTERSTWA  EDUKACJI  NARODOWEJ!

      27 marca 2020 r. do organizatorów OWiUB dotarła informacja z MEN o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Oto najważniejsze rozstrzygnięcia dot. m. in. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

       § 11e. 1. W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy.
2. W regulaminach olimpiad, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zmian w szczególności w zakresie:
1) warunków uzyskania tytułu finalisty olimpiady;
2) warunków kwalifikowania finalistów olimpiady do udziału w olimpiadzie międzynarodowej.
3. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty.
4. W olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.
5. Zmian w regulaminach olimpiad, o których mowa w ust. 2, należy dokonać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.

       Powyższe rozporządzenie (a nie ogłoszony komunikat) jest podstawą do dokonania zmian w Regulaminie OWiUB umożliwiających nadanie tytułu finalisty.

       Zgłoszone przez uczestników i organizatorów postulaty i rekomendacje przyznania tytułów laureata w XXXIII OWiUB nie zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględnione.

       § 11a. 1. cytowanego rozporządzenia pozwala na podjęcie przez Komitet Główny Olimpiady zmian w Regulaminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trybie obiegowym. O wprowadzonych zmianach powiadomimy w zakładce "Regulamin OWiUB".

 

     WAŻNY KOMUNIKAT!!!

      Informujemy, że zaplanowany na 2-4 kwietnia 2020 r. Finał Centralny XXXIII OWiUB w Rzeszowie nie odbędzie się w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

    Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej wszyscy uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu OWiUB otrzymują tytuły finalistów (wraz z przysługującymi z tego tytułu uprawnieniami).

   O czasie i sposobie dostarczenia stosownych zaświadczeń uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po ustaleniach z ministerstwem.

W załączeniu informacja MEN pdf

                                                                                                 Organizatorzy XXXIII OWiUB

 

 

    Od 33 lat Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych czeka na swój Finał Centralny na Podkarpaciu!

   

   W roku szkolnym 2019/2020 etap centralny OWiUB odbędzie się w Rzeszowie. W dniach 2-4 kwietnia 2020 r. funkcję gospodarza Finału Centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych będzie pełnił miejscowy Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego. 

border=

http://www.tb.resman.pl

 

************************************************************************************

Finały Centralne

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

w Wodzisławiu Śląskim

2019 rok - XXXII edycja

http://www.zstwodzislaw.net

https://www.powiatwodzislawski.pl

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/po-dziesieciu-latach-final-olimpiady-wraca-do-wodzislawskiej-budowlanki.html

https://www.powiatwodzislawski.pl/olimpiada-budowlana-rozpoczeta.html

https://www.powiatwodzislawski.pl/dwoch-naszych-uczniow-w-czolowce-finalu-olimpiady-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych.html

 

 perły architektury (Ołomuniec) 

 finisz zawodów 

 najlepsi w kraju 

ABC uczestników XXXII Finału Centralnego

Uczestnicy zawodów centralnych XXXII OWiUB w Wodzisławiu Śląskim w dniach 11-13 kwietnia 2019 r. to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 44 kolejnych uczestników z listy punktowej, którzy w zawodach II stopnia uzyskali 41,5 i więcej pkt.

 • 74 uczestników spośród 80 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący po starcie w zawodach III stopnia do nadania tytułu finalisty OWiUB.

 • 46 uczestników to uczniowie klas IV, 32 – uczniowie klas III i 2 – uczniowie klas II.

 • 24 uczniów reprezentowało swoje szkoły w poprzednim Finale Centralnym XXXI OWiUB w Zielonej Górze i wszyscy już uzyskali w ubiegłym roku tytuły laureata OWiUB.

 • 16 uczestniczek reprezentujących 11 szkół z 7 okręgów. Nadal czekamy na pierwsze w historii OWiUB zwycięstwo dziewczyny w Finale Centralnym.

 • 2 szkoły reprezentowane są przez 6 uczestników, 1 szkoła – przez 5 uczestników, 3 szkoły – przez 4 uczestników, 5 szkół – przez 3 uczestników, 10 szkół – przez 2 uczestników i 16 szkół – przez 1 uczestnika.

 • 26 szkół spośród 37 zakwalifikowanych uczestniczyło w ubiegłorocznym Finale Centralnym w Zielonej Górze.

 • 16 reprezentantów okręgu krakowskiego (V.),

 • 10 reprezentantów – okręgu śląskiego (X.),

 • po 8  reprezentantów – okręgów rzeszowskiego (VII.) i zachodniego (XI.),

 • po 7 reprezentantów – okręgów południowo-zachodniego (I.), bydgoskiego (II.) i warszawskiego (VI.),

 • 5 reprezentantów – okręgu lubelskiego (III.),

 • po 3 reprezentantów – okręgów centralnego (IV.), białostockiego (VIII.), gdańskiego (IX.) i szczecińskiego (XII.)

 • 22 uczniów i 8 szkół z woj. małopolskiego,

 • 11 uczniów i 6 szkół z woj. śląskiego,

 • 8 uczniów i 3 szkoły z woj. wielkopolskiego,

 • 6 uczniów i 2 szkoły z woj. lubuskiego,

 • 6 uczniów i 1 szkoła z woj. mazowieckiego,

 • 5 uczniów i 2 szkoły z woj. opolskiego,

 • 5 uczniów i 2 szkoły z woj. lubelskiego,

 • 4 uczniów i 3 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego,

 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. warmińsko-mazurskiego,

 • 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podlaskiego,

 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. łódzkiego,

 • 2 uczniów i 2 szkoły z woj. podkarpackiego,

 • 2 uczniów i 1 szkoła z woj. zachodnio-pomorskiego,

 • 1 uczeń i 1 szkoła z woj. dolnośląskiego.

 • Województwa: pomorskie i świętokrzyskie wcale nie są reprezentowane w Finale Centralnym  XXXII OWiUB.

 

Ramowy program Finału Centralnego

XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

11 - 13 kwietnia 2019 r.

  

CZWARTEK, 11 kwietnia 2019 r.

 

od 14.00                     zakwaterowanie uczestników i opiekunów 

18.00                          kolacja 

19.00                           spotkanie Komitetu Głównego z opiekunami w Zespole Szkół Technicznych

 

PIĄTEK, 12 kwietnia 2019 r.

 

6.30                            śniadanie 

8.00                            losowanie i zajmowanie miejsc

8.45                            otwarcie Finału Centralnego

9.00-11.00                 część A zawodów

11.00                          drugie śniadanie uczestników 

11.30-13.00               część B zawodów

13.00                          przerwa

13.30-15.00               część C zawodów

15.15                          przejazd na obiad 

16.15                          wycieczka krajoznawczo-budowlana

19.30                          wspólna kolacja w "Ostrawie"

 

SOBOTA, 13 kwietnia 2019 r.

 

7.00                             śniadanie 

9.00-11.00                  uroczyste zakończenie Finału Centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

                                    Budowlanych 

od 11.00                     pożegnanie uczestników, poczęstunek i odbiór suchego prowiantu 

 

2009 rok - XXII edycja

************************************************************************************

 

gotowość do zawodów
 
przebieg zawodów
 
imprezy towarzyszące
 
wyróżnienia
 
linki do treści publikowanych w mediach z Finału Centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

     W pełniącym w roku szkolnym 2017/2018 funkcję gospodarza Finału Centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze rozpoczęte wraz z październikowymi obchodami Jubileuszu 60-lecia Szkoły przygotowania do przyjęcia uczestników finałowych zmagań w dniach 12-14 kwietnia 2018 r. dobiegły końca.

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/szkoly-budowlane-znow-w-finale-olimpiady-budowlanej-aa-dh5K-3RfB-YzFy.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

     Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki objął honorowym patronatem Finał Centralny XXXI OWiUB.

border=     

        Gospodarze już rozpoczęli Finał

http://budowlanka.zgora.pl/technikum

... zdarzenie jest nagłaśniane w mediach po konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

************************************************************************************

 

Finały Centralne 

 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

w Białymstoku

 

XXX OWiUB, 7-8 kwietnia 2017 r. - najkrótsza historia ... 

... zaprezentowali nabyte wysokie wiedzę i umiejętności budowlane, szlachetnie konkurowali ze sobą, walczyli z czasem jak sportowcy ...

 ... żeby stanąć na podium ...

nr zaśw. miejsce punktacja godło nazwisko i imię szkoła klasa województwo okręg opiekun przygotowujący
62/2017 1 80,5 178 Górecki Paweł  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim III śląskie śląski Wardenga Tomasz
88/2017 2 75,5 108 Roszczyk Tomasz  Zespół Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie IV zachodniopomorskie szczeciński Cierocka Małgorzata
42/2017 3 70 109 Dutkiewicz Andrzej  Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie III małopolskie krakowski Potępa Marta
48/2017 4 69,5 114 Batyiovska Iryna  Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie III mazowieckie warszawski Rodziewicz Włodzimierz

 ... zwycięzcami okazali się wszyscy, ale największy puchar zdobyła szkoła ...

   

Ranking szkół zawodów III stopnia (centralnych)
lokata suma punktów rankingowych Szkoła najwyższa lokata indywidualnie punkty rankingowe wszystkich uczestników
1 321 Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze 10 81 74 61 53 52
2 253 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 1 90 86 77 x x
3 225 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej 6 85 72 68 x x
4 189 Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie 4 87 58 44 x x


... zaś jubileuszową Nagrodą Specjalną obdarzono ...

... taka przygoda nie mogła nie zakończyć się tortem ...

 

 

Tym razem roli gospodarza jubileuszowych zawodów centralnych podjął się:                                                                         

ABC uczestników XXX Finału Centralnego

Uczestnicy Finału Centralnego XXX OWiUB w Białymstoku w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. to:

 • 36 reprezentantów okręgów – po 3 najlepszych z 12 okręgów niezależnie od liczby uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, 52 kolejnych uczestników startujących z tzw. listy punktowej, którzy w zawodach okręgowych (po weryfikacji prac) uzyskali 44 i więcej pkt. oraz dodatkowo 2 kolejnych najlepszych  reprezentantów  szkoły-gospodarza zawodów.
 • 85 uczestników z 90 zakwalifikowanych uzyskało w zawodach okręgowych 40 i więcej pkt. – wynik kwalifikujący do nadania tytułu finalisty XXX OWiUB.
 • 56 uczestników to uczniowie klas IV, 29  – uczniowie klas III i 5 – uczniowie klas II.
 • 23 uczniów reprezentowało swoje szkoły w poprzednim Finale Centralnym XXIX OWiUB w Ostrzeszowie, 14 spośród nich uzyskało tytuły finalisty, a 9 – tytuły laureata (w tym laureata 2 miejsca).
 • 20 uczestniczek reprezentujących 15 szkół z 8 okręgów. Czekamy na pierwsze w historii OWiUB zwycięstwo dziewczyny w Finale Centralnym.
 • 2 szkoły reprezentowane są przez 5 uczestników, 2 szkoły – przez 4 uczestników, 9 szkół – przez 3 uczestników, 9 szkół – przez 2 uczestników i 27 szkół – przez 1 uczestnika.
 • 32 szkoły spośród 49 zakwalifikowanych uczestniczyły w ubiegłorocznym Finale Centralnym w Ostrzeszowie.
 • 16 reprezentantów okręgu śląskiego (X.), 12 – okręgu krakowskiego (V.), po 10  – okręgów południowo-zachodniego (I.) i zachodniego (XI.), 9 – okręgu bydgoskiego (II.), po 6 – okręgów warszawskiego (VI.) i białostockiego (VIII.), po 5 – okręgów lubelskiego (III.), centralnego (IV.) i rzeszowskiego (VII.), po 3 – okręgów gdańskiego (IX.) i szczecińskiego (XII.).
 • 17 uczniów i 10 szkół z woj. śląskiego, 14 uczniów i 7 szkół z woj. małopolskiego, 8 uczniów i 5 szkół z woj. wielkopolskiego, 8 uczniów i 2 szkoły z woj. opolskiego, 6 uczniów i 4 szkoły z woj. łódzkiego, 6 uczniów i 4 szkoły z woj. pomorskiego, 6 uczniów i 3 szkoły z woj. podlaskiego, 5 uczniów i 4 szkoły z woj. lubelskiego, 5 uczniów i 1 szkoła z woj. lubuskiego, 4 uczniów i 2 szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 uczniów i 2 szkoły z woj. podkarpackiego, 3 uczniów i 2 szkoły z woj. zachodniopomorskiego, 3 uczniów i 1 szkoła z woj. mazowieckiego, 2 uczniów i 2 szkoły z woj. dolnośląskiego. Województwa: warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie wcale nie są reprezentowane w Finale Centralnym  XXX OWiUB.

 

Ramowy program Finału Centralnego

XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

6 - 8 kwietnia 2017 r.

  

CZWARTEK, 06 kwietnia 2017 r.

 

12.00 – 17.30             zakwaterowanie młodzieży i opiekunów w Bursie Szkolnej, ul. Dobra 3

17.45                          spotkanie Komitetu Głównego z opiekunami młodzieży w budynku Szkoły

od 19.00                     kolacja w Bursie Szkolnej

 

PIĄTEK, 07 kwietnia 2017 r.

 

7.00 - 7.45                  śniadanie w Bursie Szkolnej

8.00                             losowanie i zajmowanie miejsc, sala gimnastyczna ZSB-G, ul. Słonimska 47/1

8.30                             uroczyste rozpoczęcie Finału Centralnego

9.00-11.00                  część A zawodów

11.00-11.30                drugie śniadanie uczestników w budynku szkoły

11.30-13.00                część B zawodów

13.00-13.30                przerwa

13.30-15.00                część C zawodów

9.00-14.00                  wycieczka autokarowa dla opiekunów do Supraśla

14.00-15.45                obiad w  Bursie  Szkolnej przy ul. Dobrej 3 /w grupach/

16.00-18.00                wycieczka po Białymstoku dla młodzieży i nauczycieli

18.30                          uroczysta kolacja w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych (młodzież,

                                    opiekunowie, Komitet Główny, goście), występ artystyczny i spotkanie

                                    z kulturą Podlasia

 

SOBOTA, 08 kwietnia 2017 r.

 

7.30-8.00                    śniadanie w Bursie Szkolnej, ul. Dobra 3

9.00-11.30                  uroczyste zakończenie Finału Centralnego XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności

                                    Budowlanych – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych,

                                    akcent Jubileuszu, ogłoszenie wyników

12.00-13.00                obiad/suchy prowiant w Bursie Szkolnej

 

 

XIX OWiUB, 7-8 kwietnia 2006 r.

     "Zawody centralne XIX edycji OWiUB były pierwszymi dla uczniów kończących nowe 4-letnie technika i podobnie jak zawody centralne I edycji Olimpiady odbywały się w murach Politechniki Białostockiej ...."  Czytaj więcej

 

 

I OWiUB, 26-27 marca 1988 r.

     Przedruk relacji z Finału Centralnego I edycji Olimpiady zamieszczonej w tygodniku FUNDAMENTY. Wspaniały warsztat dziennikarski sprzed 30 lat. Czy dziś możemy liczyć na taką głębię relacji ...."  Czytaj więcej

  

************************************************************************************

Początek Finału Centralnego XXIX OWiUB

 

  

Wyniki (klasyfikacja uczestników i ranking szkół) eliminacji centralnych
XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
15 kwiecień 2016

 do wyświetlenia i pobrania w plikach  klasyfikacja pdf  ranking pdf

 

Wyróżnieni podczas FC XXIX OWiUB

 

Przebieg Finału Centralnego

 

Program Finału Centralnego
XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
14-16 kwiecień 2016

 do wyświetlenia w pliku program pdf

 

ABC Finału

 

Po zestawieniu wyników prac zawodów okręgowych przez Centralny Zespół Sprawdzający w dniu 12 marca 2016 r. i po decyzji Prezydium Komitetu Głównego OWiUB z dnia 21 marca 2016 r. uczestnicy Finału Centralnego XXIX OWiUB w Ostrzeszowie w dniach 14-16 kwietnia br. to:

 

 • 80 startujących z tzw. listy punktowej, którzy uzyskali 40,5 i więcej punktów (ponad 50 % punktów możliwych do uzyskania) w zawodach okręgowych przeprowadzonych w dniu 5 marca br. w 12 okręgach – lista w Ogłoszeniu 95(XXIX) w zakładce „Lista ogłoszeń”. W tej grupie mieści się po 3 reprezentantów (najlepszych uczestników z list okręgowych) z 10 okręgów i po 1 reprezentancie z 2 okręgów.

 

 • Przyjęta w wytycznych na XXIX edycję OWiUB liczba 80 uczestników Finału Centralnego została powiększona o pozostałych 4 reprezentantów z 2 okręgów (miejsca 2-3 w zawodach okręgowych).

 

 • Ponadto w szranki rywalizacji z najlepszą w kraju 80-tką i przedstawicielami z okręgów stanie dwoje reprezentantów gospodarza Finału Centralnego – Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Najwyżej sklasyfikowanymi reprezentantami gospodarza okazali się Aleksandra Kłobuszewska i Szymon Tyc, uczniowie klasy III. Szymon uczestniczył w zawodach okręgowych również w ubiegłym roku.

 

 • 49 uczniów klas IV, 32 uczniów klas III i 5 uczniów klas II.

 

 • 10 uczniów reprezentowało swoje szkoły w Finale Centralnym XXVIII OWiUB w Warszawie, 7 spośród nich uzyskało tytuły finalisty, a 3 – tytuły laureata (Adrian Katryniok – 3 miejsce, Daniel Kiszkurno – 9 miejsce, Marlena Dobosz – 23 miejsce).

 

 • ¼ stanowią uczestniczki. Brawo dziewczyny! W historii Olimpiady w Finale Centralnym nigdy nie było zakwalifikowanych aż  22 uczestniczek. Korespondencyjnie najlepszy wynik w kraju w zawodach okręgowych uzyskała reprezentantka Wodzisławia Śląskiego – 70 pkt. na 80 pkt. możliwych do zdobycia. W Finale Centralnym jak nigdy dotąd realnym może stać się pierwsze w historii OWiUB zwycięstwo dziewczyny.

 

 • Reprezentanci ok. 28 % szkół startujących w tegorocznych zawodach (45 spośród 162 szkół): 3 szkoły będą reprezentowane po 5 uczestników, 2 szkoły po 4 uczestników, 7 szkół po 3 uczestników, 9 szkół po 2 uczestników i 22 szkoły po 1 uczestniku.

 

 • 33 szkoły uczestniczyły w ubiegłorocznym Finale Centralnym w Warszawie, a Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu nie brał wcale udziału w zawodach XXVIII edycji.

  

 

      Funkcję gospodarza Finału Centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2015/2016 pełni Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w OstrzeszowieKomitet Główny powierzył organizację Finału szkole, z którą łączą organizatorów Olimpiady wieloletnie dobre doświadczenia ze współpracy w okręgu centralnym z siedzibą w Wieluniu. Szkoła systematycznie startuje w zawodach, a jej reprezentanci wielokrotnie odnosili sukcesy, w tym zdobywali tytuły laureata lub finalisty w zawodach centralnych, opiekun olimpijczyków był honorowany przez ministrów edukacji narodowej i infrastruktury, a w rankingu szkół w okręgu zajmowała I miejsce i była organizatorem uroczystości podsumowania zawodów II stopnia i wręczenia wyróżnień zwycięzcom etapu okręgowego. Propozycja powierzenia Szkole roli gospodarza Finału Centralnego uzyskała rekomendację Pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady w okręgu centralnym. Jednym z celów organizatora OWiUB – Politechniki Warszawskiej jest popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem poprzez organizowanie zawodów okręgowych i centralnych również w mniejszych ośrodkach miejskich, w ścisłej współpracy i przy wsparciu władz samorządowych.

 

                                                                        

 

                                                                    http://zs1.ostrzeszow.pl

 

         W prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” szkoła została odznaczona tytułami „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2014” oraz „SREBRNEJ SZKOŁY 2015” i w Rankingu ogłoszonym 14 stycznia 2016 r. - tytułem „SREBRNEJ SZKOŁY 2016”. O najwyższej jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie świadczą wyniki zdawalności egzaminu zawodowego w zawodzie technik budownictwa w 2015 r. – 100,0 %, przy liczbie przystępujących do egzaminu - 43. Taki wynik pozwolił szkole zająć 1 miejsce w kraju w tzw. zestawieniu szkół mistrzów, szkół w których najlepiej uczyć się wymarzonych zawodów.

         Zawody centralne (III stopnia) zostaną przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2016 r. Szkoła dysponuje na ten cel największą salą w historii wszystkich dotychczasowych finałów Olimpiady. Ogłoszenie wyników i uroczystość podsumowania zawodów nastąpi w auli szkoły w dniu następnym. O rozpoczęciu przygotowań do Finału Centralnego XXIX OWiUB poinformowano na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2015 r. zwołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

 

 

 

************************************************************************************

 

 

Autorzy zdjęć w galerii:
Grzegorz Adamczewski
Andrzej Oniszczuk
Mirosława Popek
Włodzimierz Rodziewicz
 

   O Finale Centralnym XXVIII OWiUB napisali i zamieścili zdjęcia:

    http://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/aktualnoci

    http://www.receptynadom.pl/news/olimpiada-wiedzy-umiejetnosci-budowlanych

     http://www.tab.edu.pl/olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych
 

Pigułka historii.

 

30-lecie Politechniki Warszawskiej

17 stycznia 1945 r. żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego, wchodzącej w skład 1 Frontu Białoruskiego wkroczyli do Warszawy, która była morzem ruin. Miasto nazywane niegdyś "Paryżem północy" w 80-85% nie istniało, jednak do końca roku uruchomiono funkcjonujące przed wojną wszystkie wydziały Politechniki Warszawskiej.

 

80-lecie Politechniki Warszawskiej

24-25 marca 1995 r. w Warszawie odbył się Finał Centralny VIII OWiUB. W zawodach centralnych (III stopnia) na Politechnice Warszawskiej uczestniczyło 72 uczniów, spośród których 19 uzyskało tytuły laureata i 28 tytuły finalisty. Na podium stanęli: I. miejsce –  Sławomir Barczak, Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie, II. Miejsce – Monika Chuda, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, III miejsce – Artur Czarnecki, Zespół Szkół Budowlanych w Jarosławiu. Czytaj więcej...

 

100-lecie Politechniki Warszawskiej

17 stycznia 2015 r. w historycznej Auli Politechniki Warszawskiej Wielki Bal Karnawałowy inaugurował obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, związane z rozpoczęciem w roku 1915, na istniejącej już wówczas w Warszawie uczelni technicznej, nauczania w języku polskim.

Wydarzeniem w ramach obchodów będzie Czytaj Program obchodów 100-lecia...

 

Finał Centralny

XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Warszawa, 16-18 kwietnia 2015 r.

 

 

Koncepcja organizacyjna i podstawowe informacje. 

 

     Na miesiąc przed Finałem Centralnym została ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych na zawody centralne XXVIII edycji OWiUB (zakładka „Wyniki XXVIII OWiUB") (kliknij), a dokładnie w perspektywie miesiąca poznamy laureatów współzawodnictwa, w którym weźmie udział 82 uczniów, w tym 9 dziewcząt łącznie reprezentujących 45 szkół. Wśród uczestników jest 65 uczniów klas IV, 16 uczniów klas III i 1 uczeń klasy II. 16 uczniów uczestniczyło w poprzednim Finale Centralnym, a wśród nich jest 7 ubiegłorocznych laureatów, w tym zdobywcy 1 i 2 miejsca w zawodach centralnych (zdobywca 2 miejsca obecnie jest uczniem klasy III). Kolejnych 4 uczestników z tej grupy uzyskało w ubiegłym roku tytuły finalisty.

 

     Zakwalifikowanym do zawodów III stopnia gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Przygotowującym się do zmagań o tytuły laureata przedstawiamy koncepcję tegorocznego Finału Centralnego oraz ramowe punkty z programu imprezy. Zakładamy, że celem zasadniczym uczestników zawodów centralnych jest kontynuowanie dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności budowlanych w formie studiów w uczelni technicznej. Chcemy, żeby uczestnicy podczas Finału Centralnego poczuli się jak studenci studiujący w Warszawie.

 

     Piątek, 17 kwietnia br. będzie dniem na Politechnice Warszawskiej. O godz. 8.00 w Gmachu Głównym PW nastąpi uroczyste otwarcie XXVIII Finału Centralnego i w godz. 8.30 – 14.30 odbędą się zawody centralne. O godz. 9.00 na Wydziale Inżynierii Lądowej PW rozpocznie się spotkanie opiekunów olimpijczyków z Komitetem Głównym Olimpiady, władzami i gośćmi. Po zawodach do godz. 18.00 uczniowie i opiekunowie będą mogli zwiedzać Centrum Nauki Kopernik.

 

     Sobota, 18 kwietnia br. będzie dniem w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie. W godz. 9.00 – 11.00 nastąpi ogłoszenie wyników zawodów centralnych i wręczenie wyróżnień zwycięzcom połączone z uroczystością zakończenia Finału Centralnego.

 

     Pozostały czas pobytu w Warszawie w dniach 16-18 kwietnia br. chcemy oddać do indywidualnej dyspozycji uczestników. W stolicy jest wiele atrakcji, o których w dobie komunikacji elektronicznej można łatwo dowiedzieć się pod kątem własnych upodobań i odpowiednio wcześniej zaplanować skorzystanie z nich.

 

     Ponieważ przebieg Finału Centralnego będzie koncentrować się w centrum Warszawy, to najpraktyczniejszym środkiem do przemieszczania się jest komunikacja miejska. Każdy uczestnik i opiekun otrzymają od organizatorów na okres pobytu po 2 bilety dobowe komunikacji miejskiej, których ważność liczy się przez 24 godz. od momentu skasowania. Bilety dobowe pozwalają na nieograniczone korzystanie w tym czasie z wszystkich rodzajów komunikacji miejskiej (metro, tramwaje, autobusy). Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników planujemy w standardzie studenckim. Szczegóły dotyczące udziału w Finale Centralnym będą przekazywane uczestnikom przez organizatorów w trybie indywidualnym (kontakt ze szkołą).

 


Donatorzy Finału Centralnego:

 

                                               

                

 

            

      

Minister Edukacji Narodowej dotuje Olimpiadę w ramach 3-letniej (2013-2016) umowy z organizatorem - Politechniką Warszawską. Dotacja jest rezultatem ustawowego obowiązku MEN inicjowania, koordynowania i nadzorowania organizacji ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów. Od 2008 r. dotacje MEN są zmniejszane i nie pokrywają wszystkich kosztów organizacji Olimpiady zgodnie z Regulaminem. Powstaje konieczność pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięcia,

 

Sponsorzy Generalni wspierają Olimpiadę finansowo i rzeczowo na podstawie zawartych porozumień lub umów oraz zgodnie z zasadami "Kodeksu Sponsoringu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych".

 

- Stowarzyszenie Producentów Cementu (wcześniej Polski Cement) od 1998 r.,

 

- FAKRO od 2008 r.,

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem Finał Centralny XXVIII OWiUB, a Województwo Mazowieckie współrealizuje przedsięwzięcie udzielając wsparcia finansowego w ramach porozumienia zawartego w dniu 25 lutego 2015 r.,

 

Samorząd m. st. Warszawy (Biuro Edukacji) postanowił udzielić wsparcia finansowego w organizacji zawodów centralnych, w tym udostępnić uczestnikom zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik,

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udzieliła wsparcia finansowego w ramach honorowego patronatu sprawowanego nad Olimpiadą od 2011 roku, a Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wsparła finansowo organizatorów w ramach wieloletniej współpracy z OWiUB w regionie mazowieckim.

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa udzielił wsparcia finansowego w ramach honorowego patronatu sprawowanego nad Olimpiadą od 2012 roku.

 

 

*******************************************************************************************************************  

 

Galerie FOTO z Finału Centralnego XXVII OWiUB: 

 

http://www.psb.lublin.pl/indexcd48.html?owiub_zawody_centralne 

 

 

Klasyfikacja uczestników zawodów centralnych i Ranking szkół w zakładce "Wyniki XXVII OWiUB"

 

******************************************************************************************************************************** 

 

Co czeka najlepszych uczestników XXVII Finału Centralnego OWiUB w Lublinie?

 

 

http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx

     Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska objęła honorowym patronatem XXVII Finał Centralny OWiUB i przyzna wyróżnienie dla szkoły, która zajmie I miejsce w rankingu szkół podczas zawodów w Lublinie.

 

 

 

 

http://www.piib.org.pl

    Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyzna wyróżnienia za zajęcie przez uczestników indywidualnie I-go, II-go, III-go miejsca w zawodach centralnych XXVII OWiUB.

 

 

 

pzpb.jpg - 5.27 KB

 http://pzpb.com.pl

     Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa przyzna wyróżnienia za zajęcie I-go, II-go, III-go miejsca w rankingu nauczycieli w Finale Centralnym XXVII OWiUB - według kryteriów (w kolejności): większa liczba, lepsze miejsca laureatów, większa liczba, lepsze miejsca finalistów.

 

 

 

 

 

http://www.psb.lublin.pl/indexcd48.html?owiub_zawody_centralne 

           Program Finału Centralnego jest aktualizowany w witrynie internetowej szkoły-gospodarza, Państwowych Szkól Budownictwa i Geodezji w Lublinie.

 

 

     Kierując się możliwościami organizacyjnymi podczas XXVII Finału Centralnego OWiUB i na podstawie § 4 pkt. 4.2.5. ust. a) Regulaminu Olimpiady Komitet Główny ustali po zawodach okręgowych listę 82 uczestników zawodów III stopnia (centralnych):

    36 najlepszych (wg zajętych miejsc) reprezentantów okręgów (po trzech z każdego okręgu),

   44 uczestników na podstawie kryterium uzyskanych punktów i zajętych miejsc wg centralnego zestawienia wyników zawodów okręgowych,

      2 najlepszych reprezentantów szkoły będącej gospodarzem Finału Centralnego.

    Zawody Centralne zostaną przeprowadzone w dniu 11 kwietnia 2014 r. w obiektach Politechniki Lubelskiejhttp://wbia.pollub.pl

 

 

********************************************************************************************************************************

 

Relacje z Finału Centralnego XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
kliknij 1
kliknij 2
kliknij 3

Wyniki zawodów centralnych XXVI OWiUB - klasyfikacja uczestników pdf

Wyniki zawodów centralnych XXVI OWiUB - klasyfikacja szkół pdf

 
Finał Centralny w FAKRO (Muszyna - Nowy Sącz)

 

 
Finał Centralny w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

 

 
Finał Centralny u Prezydenta Nowego Sącza
 

 

Lista zakwalifikowanych do Finału Centralnego

XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

– Nowy Sącz, 11-13.04.2013

 

49 szkół (w tym 35 szkół uczestniczących w FC XXV OWiUB)

82 uczniów (w tym: 64 klas IV, 17 klas III, 1 klasy II, 16 dziewcząt,

9 laureatów XXV OWiUB, 4 finalistów XXV OWiUB)

 

Okręg I, Nysa

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu

1. Domalewski Marek, kl. IV

2. Kudla Patryk, kl. III

 

2. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

3. Spałek Mateusz, kl. III

4. Piórkowski Krzysztof, kl. IV

5. Mamczur Monika, kl. III

 

3. Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu

6. Pałys Mateusz, kl. IV

 

Okręg II, Bydgoszcz

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

7. Ćwintal Wojciech, kl. IV

 

5. Zespół Szkół Budowlanych  im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy

8. Wojtoń Karolina, kl. III

 

6. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

9. Jaskulski Przemysław, kl. IV

 

7. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

10. Sikora Joanna, kl. IV

 

Okręg III, Lublin

8. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

11. Wiczołek Robert, kl. IV

12. Łapiński Daniel, kl. IV

13. Kuzioła Mateusz, kl. III

 

9. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

14. Chytrosz Artur, kl. IV

 

Okręg IV, Wieluń

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie

15. Rabenda Tomasz, kl. IV

 

11. Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu

16. Smolarek Kamil, kl. IV

17. Piotr Góral, kl. III

 

12. Zespół Szkół Nr 1im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

18. Cierniewski Daniel, kl. IV

19. Ciomek Marlena, kl. IV

 

Okręg V, Kraków

13. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

20. Sołtys Tomasz, kl. IV

21. Bartocha Adrian, kl. IV

 

14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

22. Słowik Kacper, kl. IV

 

15. Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

23. Miśkowiec Łukasz, kl. IV, finalista XXV OWiUB

24. Frączek Magdalena, kl. IV

25. Pajor Paweł, kl. IV

26. Kwarciak Dominik, kl. IV

27. Kołodziej Michał, kl. IV

28. Liszka Hubert, kl. IV, finalista XXV OWiUB

 

16. Zespół Szkół im. Walerego Goetlaw Suchej Beskidzkiej

29. Rusin Krzysztof, kl. IV

 

17. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

30. Cienkosz Mateusz, kl. IV, laureat XXV OWiUB

 

18. Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach

31. Ramenda Mariusz, kl. IV

 

19. Zespół Szkół Budowlanych im. Zenona Adama Remiego w Nowym Sączu

32. Stach Mariusz, kl. IV

33. Wysopal Piotr, kl. IV

34. Jamińska Joanna, kl. IV

 

Okręg VI, Warszawa

20. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

35. Jakóbczyk Maciej, kl. IV, laureat XXV OWiUB

36. Kwiatkowski Kacper, kl. IV, finalista XXV OWiUB

37. Gmurczyk Jarosław, kl. III

38. Szymański Bartosz, kl. II

39. Kaczmarczyk Marcin, kl. IV

40. Rowicki Karol, kl. IV

 

21. Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

41. Romanik Jarosław, kl. IV

 

22. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

42. Pruski Krzysztof, kl. IV

 

23. Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiegow Mińsku Mazowieckim

43. Damętka Tomasz, kl. IV

 

24. Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

44. Wierzbicki Mariusz, kl. IV

 

Okręg VII, Rzeszów

25. Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

45. Budzik Marcin, kl. IV

 

26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie

46. Gajda Kamil, kl. IV

 

27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

47. Socha Tomasz, kl. IV

 

28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

48. Wolak Tomasz, kl. IV

 

29. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

49. Małek Jarosław, kl. III

 

30. Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

50. Wyka Paweł, kl. III

 

31. Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

51. Wyżycki Ireneusz, kl. IV

 

Okręg VIII, Białystok

32. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

52. Borawski Bogdan, kl. IV, laureat XXV OWiUB

 

33. Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

53. Stupak Dariusz, kl. IV

54. Korzun Angelika, kl. IV

 

34. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

55. Staszkiewicz Tomasz, kl. III

 

35. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

56. Dziądziak Adam, kl. IV

 

Okręg IX, Gdańsk

36. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

57. Jankowski Szymon, kl. IV

58. Kołodziński Sebastian, kl. IV, finalista XXV OWiUB

 

37. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku

59. Laskowska Klaudia, kl. IV

 

38.Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku

60. Sopata Jarosław, kl. III

 

39. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie

61. Dziemiński Tomasz, kl. IV

 

Okręg X, Bytom

40. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

62. Barteczko Adam, kl. IV, laureat XXIV OWiUB - zdobywca I miejsca

63. Warok Anna, kl. IV

64. Langrzyk Ewelina, kl. IV, laureatka XXV OWiUB

65. Pieczka Paweł, kl. III

66. Myśliwiec Monika, kl. IV

 

41. Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach

67. Reguła Mariusz, kl. III

68. Szostek Arkadiusz, kl. III

69. Młocek Kacper, kl. IV

 

42. Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

70. Slotosz Łukasz, kl. IV, laureat XXV OWiUB

71. Bistuła Paulina, kl. IV, laureatka XXV OWiUB

 

43. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

72. Biczak Grzegorz, kl. IV, laureat XXV OWiUB

 

44. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

73. Ślosarek Marek, kl. IV

 

Okręg XI, Zielona Góra

45. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

74. Górny Dominik, kl. IV, laureat XXV OWiUB

75. Bobyk Aleksandra, kl. III

76. Kędzierzyńska Edyta, kl. III

 

46. Zespół Szkół Politechnicznychim. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

77. Wyrzykiewicz Waldemar, kl. III

 

47. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

78. Paczkowska Marlena, kl. IV

 

Okręg XII, Szczecin

48. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

79. Michalski Jakub, kl. IV

80. Idziaszek Krystian, kl. IV

81. Szymański Mateusz, kl. IV

 

49. Zespół Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie

82. Lemanczyk Izabela, kl. III

 

Organizatorzy

Finału Centralnego XXVI OWiUB w dniach 11-13.04.2013 r. w Nowym Sączu

 

                     FAKRO Sp. z o.o.

                              i

                            http://zsbns.pl/images/logo_zsb_top.gifZespół Szkól Budowlanych im. Adama Zenona Remiego

         

                                        przy współudziale

 

                                             Prezydenta Miasta Nowego Sącza

 

zapraszają 80 najlepszych uczniów zakwalifikowanych w wyniku zawodów okręgowych do zawodów III stopnia (centralnych).

 

********************************************************************************************************************************

 

 

Wyniki zawodów centralnych XXV OWiUB - klasyfikacja uczestników pdf

Wyniki zawodów centralnych XXV OWiUB - klasyfikacja szkół pdf


Harmonogram organizacji Finału Centralnego XXV OWiUB pdf

 

Lista zakwalifikowanych do Finału Centralnego

jubileuszowej XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

– Bytom, 12-14.04.2012

 

51 szkół (w tym 31 szkół uczestniczących w FC XXIV OWiUB)

94 uczniów (w tym: 77 z klas IV i 17 z klas III, 11 dziewcząt,

15 laureatów XXIV OWiUB, 4 finalistów XXIV OWiUB, 1 uczestnik zawodów centralnych XXIV OWiUB)

 

Okręg I, Nysa

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu

1. Dras Marcin, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

 

2. Zespół Szkół Technicznych w Nysie

2. Sternik Dominik, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

 

3. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

3. Urbisz Marek, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

4. Szołtysek Krzysztof, kl. IV

 

5. Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

5. Trzaska Wojciech, kl. IV

 

6. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskichw Kędzierzynie-Koźlu

6. Filip Kamil, kl. IV

 

Okręg II, Bydgoszcz

7. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

7. Kotłowski Bartosz, kl. IV

8. Kmiecik Paweł, kl. IV

9. Mielcarski Mikołaj, kl. IV

 

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

10. Miszewski Jakub, kl. IV

 

9. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

11. Kruszyńska Ewa, kl. IV

 

Okręg III, Lublin

10. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

12. Trojak Katarzyna, kl. IV

13. Gustyn Adrian, kl. IV

14. Ligoda Piotr, kl. IV

15. Latos Łukasz, kl. IV

 

11. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

16. Marzec Jarosław, kl. IV

 

12. Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

17. Sak Karolina, kl. IV

 

Okręg IV, Wieluń

13. Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

18. Nagler Sylwia,kl. IV

 

14. Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu

19. Płuciennik Marcin, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

20. Szewczyk Mariusz, kl. IV

21. Mrusek Łukasz, kl. IV

 

15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

22. Kukuła Henryk, kl. IV

 

16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie

23. Wcisło Katarzyna,kl. IV

 

Okręg V, Kraków

17. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

24. Zębala Paweł, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

25. Wdaniec Marcin, kl. IV

26. Lekarczyk Julianna, kl. III

27. Słowik Karolina, kl. IV

 

18. Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach

28. Urbański Dominik, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

29. Roman Joanna, kl. IV

 

19. Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

30. Matlęga Damian, kl. III

31. Bobak Jarosław, kl. IV

32. Liszka Hubert, kl. III

33. Miśkowiec Łukasz, kl. III

 

20. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

34. Cienkosz Mateusz, kl. III

35. Wolak Szczepan, kl. IV

 

21. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej

36. Szymalski Dominik, kl. IV

37. Pyka Bartłomiej, kl. IV

 

Okręg VI, Warszawa

22. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

38. Chmielewski Adrian, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

39. Szewczyk Tomasz, kl. IV

40. Kwiatkowski Kacper, kl. III

41. Jackiewicz Krzysztof, kl. IV

42. Jakóbczyk Maciej, kl. III

43. Sowiński Krzysztof, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

44. Półtorak Bartłomiej, kl. IV

 

23. Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

45. Podbielski Grzegorz, kl. IV

 

24. Zespół Szkół Nr 24 im. Prof. Stefana Bryły w Warszawie

46. Szczerba Mateusz, kl. IV

 

25. Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

47. Piotrak Łukasz, kl. IV

 

26. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

48. Wolski Kamil, kl. IV

 

27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

49. Widawski Radosław, kl. IV

 

28. Zespół Szkół Nr 23 w Warszawie

50. Paniec Konrad, kl. IV

 

Okręg VII, Rzeszów

29. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

51. Jaskot Damian, kl. IV

52. Baran Sławomir, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

 

30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu

53. Janik Jan, kl. IV

 

31. Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

54. Porzuczek Tomasz, kl. IV

 

32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie

55. Lorenc Grzegorz, kl. IV

56. Doktór Tomasz, kl. IV, uczestnik zawodów centralnych XXIV OWiUB

 

33. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

57. Pogoda Szczepan, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

58. Ogorzałek Piotr, kl. III

59. Hyjek Wojciech, kl. IV

 

Okręg VIII, Białystok

34. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

60. Borawski Bogdan, kl. III

61. Lewczuk Janusz, kl. IV

 

35. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

62. Krupiński Kacper, kl. IV

 

36. Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

63. Zając Krzysztof, kl. III

 

37. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

64. Kryścio Anna, kl. IV

 

Okręg IX, Gdańsk

38. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku

65. Oleszek Konrad, kl. IV

66. Lembowicz Krzysztof, kl. IV

 

39. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

67. Telus Sebastian, kl. IV

68. Kołodziński Sebastian, kl. III

 

40. Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiegow Gdyni

69. Żaczek Piotr, kl. IV

 

41. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

70. Wójtowicz Bartłomiej, kl. IV

 

Okręg X, Bytom

42. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

71. Mendrela Mateusz, kl. IV, finalista XXIV OWiUB

72. Barteczko Adam, kl. III, laureat XXIV OWiUB

73. Langrzyk Ewelina, kl. III

74. Zygmunt Krystian, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

75. Jarząbek Dawid, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

 

43. Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

76. Klimek Dariusz, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

77. Bistuła Paulina, kl. III

78. Slotosz Łukasz, kl. III

79. Kocur Kamil, kl. IV

80. Janicki Paweł, kl. IV, laureat XXIV OWiUB

81. Stolarczyk Grzegorz, kl. IV

 

44. Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach

82. Malcher Patryk, kl. IV

83. Listwoń Sebastian, kl. IV

 

45. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

84. Biczak Grzegorz, kl. III

 

Okręg XI, Zielona Góra

46. Zespół Szkół Politechnicznychim. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

85. Polowczyk Dawid, kl. IV, finalista XXIV OWiUB

 

47. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

86. Mazurkiewicz Miłosz, kl. IV

87. Jarysz Patryk, kl. IV, finalista XXIV OWiUB

88. Wicher vel Wichrowski Krystian, kl. IV

89. Górny Dominik, kl. III

 

48. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

90. Kordus Jacek, kl. IV

 

Okręg XII, Szczecin

49. Zespół Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie

91. Przybysz Bartłomiej, kl. IV, finalista XXIV OWiUB

92. Barcikowski Szymon, kl. IV

 

50. Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

93. Gradowski Jarosław, kl. IV

 

51. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

94. Nosul Piotr, kl. IV

 

********************************************************************************************************************************

 

 

Klasyfikacja uczniów Finału Centralnego XXIV OWiUB - Augustów, 15.04.2011 pdf

Klasyfikacja szkół Finału Centralnego XXIV OWiUB - Augustów, 15.04.2011 pdf

 

Link do strony Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
http://acedu.pl//www1/ owiub2011/index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
********************************************************************************************************************************
 

Klasyfikacja szkół zawodów centralnych XXIII Olimpiady - Ostrołęka, 09.04.2010pdf

Klasyfikacja uczestników zawodów centralnych XXIII Olimpiady - Ostrołęka, 9.04.2010pdf

opis tabeli z wynikami: laureaci - czerwony kolor tła punktacji, finaliści - żółty, pozostali uczestnicy - biały

 

 

 

 

Program Finału Centralnego XXIII OWiUB w formacie PDF pdf

 

Organizator Finału w roku szkolnym 2009/2010

 

    Zawody Centralne XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbędą się w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w dniach 9-10 kwietnia 2010r.

 

Adres:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich

ul. Batalionu Czwartaków 4

07-401 Ostrołęka

tel. (0 29) 769 10 45

tel./fax (0 29) 760 32 49

http://www.zsz2.ostroleka.edu.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

    Ostrołęka to miasto powiatowe w województwie mazowieckim. Jest położona w północno-wschodniej Polsce w Nizinie Północnomazowieckiej, na skraju Puszczy Zielonej, w środkowej części powiatu ostrołęckiego. Przez miasto przepływają trzy rzeki: Narew, Omulew i Czeczotka. Nazwa miasta ściśle związana jest z topograficznymi właściwościami terenu ("ostre" łąki nad rzeką, które wiosną zalewa woda).

    Ostrołęka ma status miasta na prawach powiatu, jest też siedzibą powiatu ziemskiego. W latach 1975-1998 była stolicą województwa ostrołęckiego. Posiada ważne znaczenie administracyjne dla północno-wschodniej części Polski. Dynamicznie rozwijający się ośrodek usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, celulozowo-papierniczego i spożywczego. Ośrodek folkloru kurpiowskiego.

    Ostrołęka liczy ponad 53 tysiące mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 1861,44 mieszk./km². Pod względem liczby ludności miasto zajmuje 6. miejsce w województwie i 83. w Polsce.

 

    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce to szkoła z 47- letnią tradycją. Budynki szkoły znajdują się na terenach koszar 5 Pułku Ułanów Zasławskich, których stacjonował tu w latach 1921 – 1939. 21 września 1991 r. szkoła przyjęła imię 5 Pułku Ułanów Zasławskich i od tej daty, każdego roku, w trzeci weekend września organizuje Święto Pułkowe związane z Patronem Szkoły. Podczas trzydniowych obchodów składających się z uroczystości patriotycznej oraz różnorodnych imprez towarzyszących, uczestniczą mieszkańcy miasta i okolic, zaproszeni goście, weterani z Polski i zagranicy oraz ich rodziny.

 

    W szkole dla młodzieży w 41 oddziałach uczy się ok. 880 uczniów.

    Szkoła dla dorosłych w 13 oddziałach skupia ok. 320 słuchaczy.

 

W skład  zespołu wchodzą:


Technikum Nr 2 dla młodzieży, kształcące w zawodach:

technik ochrony środowiska,

technik budownictwa,

technik handlowiec,

technik usług fryzjerskich,

technik informatyk,

technik mechanik,

technik weterynarii,

technik drogownictwa,

technik organizacji reklamy.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, dla młodzieży, kształcąca w zawodach:

monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3 lata),

klasa wielozawodowa (2 lata) – sprzedawca, kucharz małej gastronomii,

klasa wielozawodowa (3 lata) - fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, piekarz, rolnik, mechanik monter maszyn i urządzeń, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, murarz, monter izolacji budowlanych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, drukarz, monter konstrukcji budowlanych.

 

IV Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Technikum Uzupełniające Nr 2 dla dorosłych

Szkoła Policealna