Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

I. okręg południowo-zachodni
VII. okręg rzeszowski
II. okręg bydgoski 
VIII. okręg białostocki
III. okręg lubelski
IX. okręg gdański
IV. okręg centralny
X. okręg śląski
V. okręg krakowski 
XI. okręg zachodni
VI. okręg warszawski 
XII. okręg szczeciński

  Kliknięcie w nazwę przy mapce powoduje przekierowanie do wybranego okręgu  

 

Komitet Główny OWiUB w dniu 18 października 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie właściwości terytorialnej okręgów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

mocą której postanowił: 

  1. Utrzymać przy organizacji Olimpiady podział na 12 okręgów z dotychczasowymi ich siedzibami i poddawać poniższy podział aktualizacji przed rozpoczęciem każdej edycji Olimpiady 

I. południowo-zachodni

Nysa

II. bydgoski

Bydgoszcz

III. lubelski

Lublin

IV. centralny

Wieluń

V. krakowski

Kraków

VI. warszawski

Warszawa

VII. rzeszowski

Rzeszów

VIII. białostocki

Białystok

IX. gdański

Gdańsk

X. śląski

Bytom

XI. zachodni

Zielona Góra

XII. szczeciński

Szczecin

  1. Ustalać przynależność szkoły do okręgu po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komitet Okręgowy „Zgłoszenia udziału szkoły w zawodach okręgowych” i poinformowaniu o takim rozstrzygnięciu Komitetu Głównego. 
  1. Zobowiązać wszystkie komitety organizacyjne Olimpiady do utrwalania zasięgu terytorialnego okręgów – zmiana przynależności szkoły do okręgu może być zgłaszana i negocjowana pomiędzy Komitetami Okręgowymi i Komitetem Głównym, jeżeli dotyczy następnego roku szkolnego. 
  1. Rozstrzygać o przynależności szkoły do okręgu z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 
  1. a) racjonalność czasu i kosztów dojazdu na zawody, 
  1. b) szkoły z miast będących siedzibami okręgów lub z tzw. aglomeracji docelowych w okręgach (Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź) powinny startować w zawodach w swoich macierzystych okręgach, 
  1. c) możliwie maksymalna koncentracja pozostałych szkół wokół najbliższej siedziby okręgu lub aglomeracji docelowej.

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi

XXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2013/2014 - dane z 19.03.2014

 

1

2

3

4

5

6

 

okręgi

(siedziby)

 

 

miejsca zawodów okręgowych

8 marca 2014 r.

 

liczba szkół uczestniczących

w zawodach okręgowych

liczba uczniów uczestniczących

w zawodach

okręgowych

liczba szkół zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

liczba uczniów zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

 

I.

(Nysa)

Zespół Szkół

ul. Kolonia Kaszubska 2

48-340 Głuchołazy

 

13

 

42

 

4

 

4

 

II.

(Bydgoszcz)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

 

9

 

37

 

2

 

3

  

III.

(Lublin)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 Lublin

 

10

 

34

 

2

 

5+[2]

 

IV.

(Wieluń)

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 Wieluń

 

15

 

46

 

4

 

6

 

V.

(Kraków)

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 

21

 

102

 

7

 

11

 

VI.

(Warszawa)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 Warszawa

 

21

 

86

 

4

 

9

 

VII.

(Rzeszów)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 

20

 

78

 

6

 

8

 

VIII.

(Białystok)

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

 

10

 

36

 

1

 

3

 

IX.

(Gdańsk)

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

 

11

 

38

 

3

 

3

 

X.

(Bytom)

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego

i Zawodowego

ul. Piłsudskiego 58

41-800 Zabrze

 

21

 

92

 

7

 

18

 

XI.

(Zielona Góra)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

 

13

 

42

 

2

 

7

 

XII.

(Szczecin)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

 

6

 

22

 

2

 

3

Razem

 

12

 

170

 

655

 

44

 

80+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi

XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2012/2013 - dane z 8.03.2013

 

1

2

3

4

5

6

 

okręgi

(siedziby)

 

 

miejsca zawodów okręgowych

2 marca 2013 r.

 

liczba szkół uczestniczących

w zawodach okręgowych

liczba uczniów uczestniczących

w zawodach

okręgowych

liczba szkół zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

liczba uczniów zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

 

I.

(Nysa)

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 Nysa

 

16

 

57

 

3

 

6

 

II.

(Bydgoszcz)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

 

9

 

39

 

4

 

4

  

III.

(Lublin)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 Lublin

 

10

 

34

 

2

 

4

 

IV.

(Wieluń)

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 Wieluń

 

16

 

47

 

3

 

5

 

V.

(Kraków)

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 

24

 

108

 

5

 

13+[2]

 

VI.

(Warszawa)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 Warszawa

 

20

 

82

 

5

 

10

 

VII.

(Rzeszów)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 

20

 

67

 

7

 

7

 

VIII.

(Białystok)

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

 

11

 

37

 

4

 

5

 

IX.

(Gdańsk)

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

 

10

 

33

 

4

 

5

 

X.

(Bytom)

Wyższa Szkoła Techniczna

ul. Rolna 43

40-555 Bytom

 

21

 

80

 

5

 

12

 

XI.

(Zielona Góra)

Zespół Szkół Budowlanych

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

 

14

 

39

 

3

 

5

 

XII.

(Szczecin)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

 

8

 

34

 

2

 

4

Razem

 

12

 

179

 

657

 

49

 

80+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi

XXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2011/2012 - dane z 9.03.2012

 

1

2

3

4

5

6

 

okręgi

(siedziby)

 

 

miejsca zawodów okręgowych

3 marca 2012 r.

 

liczba szkół uczestniczących

w zawodach okręgowych

liczba uczniów uczestniczących

w zawodach

okręgowych

liczba szkół zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

liczba uczniów zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

 

I.

(Nysa)

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 Nysa

 

14

 

55

 

6

 

6

 

II.

(Bydgoszcz)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

 

9

 

40

 

3

 

5

  

III.

(Lublin)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 Lublin

 

12

 

46

 

3

 

6

 

IV.

(Wieluń)

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 Wieluń

 

13

 

41

 

4

 

6

 

V.

(Kraków)

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 

23

 

110

 

5

 

14

 

VI.

(Warszawa)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 Warszawa

 

21

 

86

 

7

 

13

 

VII.

(Rzeszów)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 

21

 

73

 

5

 

9

 

VIII.

(Białystok)

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

 

9

 

45

 

4

 

5

 

IX.

(Gdańsk)

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

 

11

 

45

 

4

 

6

 

X.

(Bytom)

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 10

41-902 Bytom

 

18

 

85

 

4

 

12+[2]

 

XI.

(Zielona Góra)

Zespół Szkół Budowlanych

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

 

12

 

47

 

3

 

6

 

XII.

(Szczecin)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

 

6

 

26

 

3

 

4

Razem

 

12

 

169

 

699

 

51

 

92+[2]

  

 +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi

XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2010/2011 - dane z 17.03.2011

 

1

2

3

4

5

6

 

okręgi

(siedziby)

 

 

miejsca zawodów okręgowych

5 marca 2011 r.

 

liczba szkół uczestniczących

w zawodach okręgowych

liczba uczniów uczestniczących

w zawodach

okręgowych

liczba szkół zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

liczba uczniów zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

I.

(Nysa)

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 Nysa

 

13

 

52

 

4

 

6

II.

(Bydgoszcz)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

 

8

 

39

 

3

 

4

 

III.

(Lublin)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 Lublin

 

11

 

49

 

3

 

5

IV.

(Wieluń)

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 Wieluń

 

13

 

40

 

4

 

5

V.

(Kraków)

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 

21

 

103

 

11

 

14

VI.

(Warszawa)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 Warszawa

 

21

 

93

 

6

 

12

 VII.

(Rzeszów)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 

19

 

74

 

6

 

8

VIII.

(Białystok)

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

 

9

 

43

 

2+[1]

 

5+[2]

IX.

(Gdańsk)

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

 

10

 

40

 

4

 

5

X.

(Bytom)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

ul. Braci Mieroszowskich 42

41-219 Sosnowiec

 

23

 

97

 

4

 

12

XI.

(Zielona Góra)

Zespół Szkół Budowlanych

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

 

16

 

57

 

3

 

6

XII.

(Szczecin)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

 

8

 

30

 

2

 

4

Razem

 

12

 

172

 

717

 

52+[1]

 

86+[2]

  

+[1] +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

  

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE w podziale na okręgi

XXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

- rok szkolny 2009/2010 - dane z 12.03.2010

 

1

2

3

4

5

6

 

okręgi

(siedziby)

 

 

miejsca zawodów okręgowych

6 marca 2010 r.

 

liczba szkół uczestniczących

w zawodach okręgowych

liczba uczniów uczestniczących

w zawodach

okręgowych

liczba szkół zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

liczba uczniów zakwali-fikowanych

do zawodów centralnych

I.

(Nysa)

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szopena 4

48-300 Nysa

 

14

 

54

 

3

 

7

II.

(Bydgoszcz)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

 

8

 

28

 

2

 

4

 

III.

(Lublin)

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

ul. Aleje Racławickie 5

20-059 Lublin

 

10

 

46

 

3

 

6

IV.

(Wieluń)

Zespół Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

98-300 Wieluń

 

12

 

38

 

3

 

4

V.

(Kraków)

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 

17

 

84

 

6

 

10

VI.

(Warszawa)

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

ul. Przyrynek 9

00-219 Warszawa

 

22

 

89

 

7

 

11

 VII.

(Rzeszów)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 

19

 

65

 

6

 

8

VIII.

(Białystok)

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

 

10

 

36

 

3+[1]

 

4+[2]

IX.

(Gdańsk)

Państwowe Szkoły Budownictwa

ul. Grunwaldzka 238

80-266 Gdańsk

 

11

 

37

 

4

 

5

X.

(Bytom)

Zespół Szkół Nr 5

ul. Edukacji 11

43-100 Tychy

 

20

 

79

 

3

 

10

XI.

(Zielona Góra)

Zespół Szkół Budowlanych

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Botaniczna 50

65-392 Zielona Góra

 

16

 

51

 

5

 

6

XII.

(Szczecin)

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

 

7

 

27

 

4

 

4

Razem

 

12

 

166

 

634

 

49+[1]

 

79+[2]

  

+[1] +[2] pula dla gospodarza-organizatora zawodów centralnych

 

 

Zbiorcza kwalifikacja uczestników do zawodów okręgowych

XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

okręgi

(siedziby)

liczba szkół zakwalifikowanych

do zawodów okręgowych

XXIII OWiUB

liczba uczniów zakwalifikowanych

do zawodów okręgowych

XXIII OWiUB

I.

(Nysa)

 

15

 

58

II.

(Bydgoszcz)

 

8

 

32

III.

(Lublin)

 

10

 

51

IV.

(Wieluń)

 

12

 

41

V.

(Kraków)

 

18

 

89

VI.

(Warszawa)

 

23

 

96

VII.

(Rzeszów)

 

19

 

65

VIII.

(Białystok)

 

10

 

37

IX.

(Gdańsk)

 

11

 

38

X.

(Bytom)

 

22

 

89

XI.

(Zielona Góra)

 

16

 

51

XII.

(Szczecin)

 

7

 

29

 

Razem

 

171

 

676