Kliknij Rekordowa liczba laureatów i finalistów

wyniki zawodów centralnych XXXVI OWiUB

     

protokół jury

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół 

 

Listy uczestników i szkół kwalifikujących się do udziału

 w zawodach III stopnia (centralnych) XXXVI OWiUB w Warszawie 

 Na podstawie § 4 Regulaminu OWiUB: pkt. 4.4. ust. d), pkt. 4.5. ust. b) i pkt. 4.6.

                                                                                                                    
uczestnicy               szkoły

  

 Wyniki zawodów II stopnia (okręgowych) XXXVI OWiUB

w dniu 4 marca 2023 r.

 I. okręg południowo-zachodni 

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 II. okręg bydgoski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 III. okręg lubelski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 IV. okręg centralny 

 

klasyfikacja uczestników
 
ranking szkół

 

 V.  okręg krakowski
 
klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VI. okręg warszawski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VII. okręg rzeszowski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 VIII. okręg białostocki

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół
 
 IX. okręg gdański

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 X.  okręg    śląski

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XI. okręg zachodni

 

klasyfikacja uczestników

 

ranking szkół

 

 XII. okręg szczeciński
 
klasyfikacja uczestników
 
ranking szkół