AKT  POWOŁANIA 

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1036)
 
- w trybie uzgodnionym z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizator Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 22 września 2021 r. powołał na funkcję Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady dr inż. Wiolettę Jackiewicz-Rek,
 
- na wniosek Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizator powołał w dniu 18 listopada 2022 r. (i w wyniku późniejszych zmian) członków Komitetu Głównego Olimpiady na VIII kadencję obejmującą lata 2023-2027: 
 
 skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
 

 Prezydium

 •   dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek Przewodnicząca (Politechnika Warszawska)
 •  mgr Andrzej Oniszczuk  wybrany przez Komitet na funkcję Wiceprzewodniczącego, Kierownik Organizacyjny OWiUB (Politechnika Warszawska) uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  dr hab. inż. Andrzej Marynowicz  wybrany przez Komitet na funkcję Wiceprzewodniczącego (Politechnika Opolska) 

 członkowie 

 •  dr inż. Anna Jankowska (Politechnika Warszawska) uhonorowana Medalem Politechniki Warszawskiej (Alma Mater Bene Merentibus)
 •  dr inż. Piotr Knyziak (Politechnika Warszawska)
 •  prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera (Politechnika Warszawska)
 •  dr inż. Maria Włodarczyk (Politechnika Warszawska)
 •  prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski (Politechnika Warszawska)
 •  inż. Ryszard Świetlikowski (pełnomocnik Komitetu w okręgu I. z siedzibą w Nysie)
 •  mgr inż. Magdalena Popielewska (pełnomocnik Komitetu w okręgu II. z siedzibą w Bydgoszczy)
 •  mgr inż. Grażyna Kubuj-Bełz (pełnomocnik Komitetu w okręgu III. z siedzibą w Lublinie) uhonorowana odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej 
 •  mgr Krystyna Pastusiak (pełnomocnik Komitetu w okręgu IV. z siedzibą w Wieluniu) uhonorowana odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  mgr inż. Marta Potępa (pełnomocnik Komitetu w okręgu V. z siedzibą w Krakowie)
 •  mgr inż. Grażyna Grabska (pełnomocnik Komitetu w okręgu VI. z siedzibą w Warszawie)
 •  dr inż. Barbara Rusinek (pełnomocnik Komitetu w okręgu VII. z siedzibą w Rzeszowie)
 •  mgr inż. Stanisława Krawczuk (pełnomocnik Komitetu w okręgu VIII. z siedzibą w Białymstoku)
 •  mgr inż. Maria Śliwińska (pełnomocnik Komitetu w okręgu IX. z siedzibą w Gdańsku)
 •  mgr Anna Hyla (pełnomocnik Komitetu w okręgu X. z siedzibą w Bytomiu)
 •  mgr Małgorzata Ragiel (pełnomocnik Komitetu w okręgu XI. z siedzibą w Zielonej Górze) uhonorowana odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  mgr inż. Bartłomiej Majkowski (pełnomocnik Komitetu w okręgu XII. z siedzibą w Stargardzie)
 •  Paulina Gos –  Stowarzyszenie Producentów Cementu (Sponsor Generalny OWiUB)
 •  Paweł Kołbon – FAKRO Sp. z o.o. (Sponsor Generalny OWiUB)
 •  Jarosław Domowicz – PPG Deco Polska PPG Tikkurila (Sponsor Generalny OWiUB)
 •  Dagmara Sobolewska – ERBUD S.A. (Sponsor Generalny OWiUB)
 •  Roman Lulis – Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Sponsor Generalny OWiUB) uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  Anna Karyś Sosińska – BUDIMEX S.A. (Sponsor Generalny OWiUB)
 •  dr hab. inż. Marcin Kujawa (Politechnika Gdańska)
 •  prof. dr hab. inż. Lech Lichołai (Politechnika Rzeszowska)
 •  dr hab. inż. Jolanta Prusiel (Politechnika Białostocka)
 •  dr inż. Marcin Radoń (Politechnika Krakowska)
 •  dr inż. Piotr Szczepaniak (Politechnika Śląska)
 •  dr inż. Tomasz Waśniewski (Politechnika Łódzka)

 członkowie honorowi  (na mocy uchwał Komitetu Głównego OWiUB)

 •  mgr Antoni Czarny (były organizator etapu okręgowego w regionie południowo-zachodnim) uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  mgr inż. Ryszard Daniel (były organizator etapu okręgowego w regionie rzeszowskim) uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  dr inż. Małgorzata Lelusz (Politechnika Białostocka, członek Jury Olimpiady i byłej Rady Naukowej)
 •  dr inż. Tadeusz Maj (Przewodniczący Jury Zawodów Okręgowych w Warszawie) uhonorowany odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  mgr inż. Zbigniew Pilch (przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu - Sponsora Generalnego Olimpiady od 1998 r.) 
 •  mgr inż. Mirosława Popek (niezależny obserwator zewnętrzny w Jury Olimpiady, PROMOTOR OLIMPIADY z wystąpieniem podczas konferencji „35-letni dorobek Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”) uhonorowana odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  dr inż. Wiesław Rudolf (pierwszy Przewodniczący Komitetu Głównego OWiUB na Politechnice Warszawskiej, PROMOTOR OLIMPIADY z wystąpieniem podczas konferencji „35-letni dorobek Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”)
 •  inż. Anna Rudzińska (były organizator etapu okręgowego w regionie białostockim) uhonorowana odznaką Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej
 •  mgr inż. Józef Wysocki (współtwórca OWiUB, PROMOTOR OLIMPIADY z wystąpieniem podczas konferencji „35-letni dorobek Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”)