144(XXXIV). Zgodnie z Harmonogramem etap szkolny XXXIV OWiUB znalazł się na półmetku. Mimo zawirowań w funkcjonowaniu szkół spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju i czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach nie ma konieczności wprowadzania zmian na tym etapie organizacji Olimpiady. Obowiązujący Regulamin OWiUB z 2019 roku rozstrzyga o organizacji zawodów I stopnia w sposób elastyczny – określa tylko tryb przeprowadzenia zawodów, natomiast tematykę szczegółową oraz zasady i organizację przebiegu zawodów szkolnych pozostawia w gestii Komitetów Szkolnych, bowiem organizator Olimpiady przyjął założenie, że każda szkoła najlepiej wie jakich użyć narzędzi, żeby wyłonić najlepszych swoich reprezentantów.

     Zdecydowana większość szkół dotychczas uczestniczących w zawodach złożyła do Komitetów Okręgowych Deklaracje startu szkoły w zawodach XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie). Z uwagi na wyżej wskazane utrudnienia zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane nawet do 30 listopada br., do planowanego terminu zakończenia przeprowadzania zawodów szkolnych  (https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wzor-zgoszenia).

     Obowiązywanie ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej stało się powodem zmiany terminu obrad plenarnych Komitetu Głównego OWiUB oraz jego zespołów stałych i powiązania narady w nowym terminie z podsumowaniem wyników zawodów szkolnych oraz podjęciem decyzji w sprawie kwalifikacji na zawody okręgowe (https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/harmonogram).