146(XXXIV).

     

     Całej naszej wielkiej rodzinie olimpijskiej – uczestnikom zawodów, ich opiekunom, organizatorom OWiUB, sponsorom i sympatykom naszych działań składamy życzenia, żeby ciężki okres zwalczania pandemii niebawem się skończył, a trudności zostały pokonane. W nietypowe Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra 2020 niech nie zabraknie radości, choinki, prezentów, kontaktu z bliskimi, chociaż ograniczonego i nadchodzący 2021 rok niech okaże się po prostu lepszym!

     W tych trudnych czasach przypadło nam organizować również XXXIV edycję OWiUB. 22 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość zmiany terminów zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiad w ciągu roku szkolnego 2020/2021, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Organizator OWiUB najdłużej jak się da nie zamierza korzystać z tego uprawnienia. Zależne to będzie jednak nie tylko od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, ale także od mobilności organizatorów etapów szkolnego i okręgowego.

     Obradujące w dniu 17 grudnia 2020 r. Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady rozpatrywało kwestie związane z organizacją zawodów okręgowych i przygotowaniem tematów na zawody bieżącej edycji. Zgodnie z przyjętym w czerwcu br. Harmonogramem organizacji zawodów OWiUB w roku szkolnym 2020/2021 etap szkolny powinien zakończyć się do 22 grudnia. Obecnie spływają z okręgów  sprawozdania z przebiegu zawodów w szkołach wraz z listami kandydatów do zawodów okręgowych – jeszcze nie ze wszystkich okręgów mamy pełne dane. Zgodnie z udzielonymi wytycznymi część szkół przeprowadziła zawody w trybie stacjonarnym, a część w trybie zdalnym. Zebraniu brakujących danych nie będzie sprzyjała rozpoczynająca się prawie miesięczna przerwa w szkolnej nauce. Rada Naukowa Komitetu Głównego do zakończenia okresu feryjnego w szkołach opublikuje swój Komunikat dot. przygotowania zadań na eliminacje okręgowe i centralne XXXIV edycji OWiUB.

     Na podstawie dotychczas zebranych wyników zawodów szkolnych realnym staje się zakwalifikowanie na zawody okręgowe uczestników w liczbie zbliżonej do ubiegłorocznej kwalifikacji. W sytuacji zawirowań w pracy szkół w semestrze I (zmiany trybów nauczania, skrócenie semestru) wszelkie zaistniałe opóźnienia należy przyjąć ze zrozumieniem. Powyższe uwarunkowania powodują, że kwalifikacja na zawody w każdym okręgu będzie odbywała się zależnie od terminu przyjęcia sprawozdań z zawodów szkolnych. Wkrótce sukcesywnie zaczniemy publikować liczby i listy zakwalifikowanych kandydatów na zawody w poszczególnych okręgach.